A Rozsnyói járásban idén Várhosszúréten okozták a legnagyobb károkat a kiáradt patakok. A víz elárasztotta a helybeli futballpályát és a községben három lakóház pincéjében és kazánterében okozott kárt.

A lakosok még ehhez hasonló helyzetben nem voltak.
A Csermosnya-patak, amely a völgyön lefelé Barkától Dernőn keresztül hömpölygött, végül Várhosszúrét térségét árasztotta el vízzel. Nagyobb veszélybe kerültek a helyi ivóvíz-készletek, a helyi kutak és víztárolók.
A vízgazdálkodók a patak és folyók medreinek alapos tisztítására készülnek. Nagy szükség lesz az ivóvizek alapos kivizsgálására és bizony a lakóházakban történt károk felmérését is el kell végezni.
Beretkén ebben az évben már harmadszor öntötte el a falut a víz, itt a patakok rendszeresen vannak tisztítva, de a nagy mennyiségű csapadék mégsem kímélte a községet.
Gömörhosszúréten a helyi templom került víz alá, ahol a Túróc-patak már több ízben kiöntött, és ezzel nagy mértékben megrongálta a parókia épületét is.
A kedvezőtlen időjárás ezen a héten is próbára teszi a járás önkénteseit, a Sajó-folyó, Csermosnya- és Gencs-patakok mentén nagy fokú készültséget tartanak.

Felvidék Ma

A várhosszúréti árvízről szól Képgalériánk