Böjte Csaba levele a hívő testvéreknek az egyház elleni támadásokról, amit a napokban követtek el egyes liberális gondolkodást kiszolgálók.
Kedves Testvéreim!

Márton Árontól és püspöktársaitól, a papoktól és a hívektől a kommunizmus alatt követelték, hogy határolódjanak el közösségünk legfőbb pásztorától, a pápától, hogy a darabjaira hulló nagycsaládunkat könnyebb legyen szétszedni, legyőzni. Márton Áron a világegyházhoz és a pápához való hűsége miatt hosszú éveket töltött börtönben. Sajnos, ma is újból és újból támadják egyházunkat és annak legfőbb elöljáróját. Sok médium most húsvétkor sem a szeretet és a jóság nevében szólt az olvasóihoz, hanem a pápa személyét próbálta befeketíteni, megkérdőjelezni. Tudom, hogy egyházunk nem kiválasztott szentekből áll, hanem marék porból született, tipegő-topogó léptekkel a végtelen Isten hívására elinduló, vándorló emberekből, akik közben meg-megtorpannak és sajnos el is esnek. Mesterünk, Jézus Krisztus példájára, ki a gyűlölet és az erőszak útján járó Saulhoz is lehajolt, hogy őt felemelje és párbeszédben, szeretettel felszabadítsa csodálatosan szép szeretethimnuszának megírására, mi is nagy-nagy alázattal le kell hajoljunk akár a vásott kis utcagyerekhez, de a bűneikben megrögzött felnőttekhez is, hogy jósággal őket is felszabadítsuk, hogy belőlük is felfakadjon egy-egy szép szeretethimnusz. Sokkal jobb békében, szeretetben élni, mint gyűlöletben, erőszakoskodva, másokat eltaposva, ezért is hiszek minden nehézség ellenére a szeretet világot átformáló végső győzelmében. Hiszem, hogy mindannyian arra születtünk, hogy szeretetben, békében felnőjünk oda, hogy Istenünkkel egy asztalhoz ülve örök boldogságban éljünk. Senkit se támadva, de nagy-nagy határozottsággal kimondom, hogy én a szeretet útján szeretnék járni, Márton Áron szent életű püspökünk útján, feltétel nélküli hűségben anyánk, a katolikus egyház iránt, annak mindenkori, hivatalosan megválasztott elöljárójának, a pápa úrnak a vezetése alatt. Szeretettel biztatom a barátaimat, minden jó szándékú keresztényt, hogy egy-egy levélkében jelezzék egyházunk iránti gyermeki szeretetüket, a római pápa iránti hűségüket, bizalmukat. Ne felejtsétek, ha a szeretet és az egyházunk iránti hűség útján járunk, akkor Márton Áron útján járva haladunk az örök üdvösségünk felé!

Csíksomlyó, 2010. április 20.

Szeretettel: Csaba testvér