A felvidéki magyar katolikusok szolgálatát is örömmel felvállaló és azt ma is áldozatosan végző Vladimír Filo püspök atyát húsz évvel ezelőtt szentelték püspökké Nagyszombatban. Jelenleg a Rozsnyói Egyházmegye megyéspüspöke. Az egyházmegye élére 2008-ban XVI. Benedek pápa nevezte ki. Előtte mint koadjutor és segédpüspök tevékenykedett 2003-tól Eduard Kojnok püspök mellett.
Vladimír Filo 1940. január 15-én született a Galánta melletti Barakonyban (Gáň). 1962. július 25-én szentelték pappá. Káplánként Nagyszombatban, Gútán és Érsekújvárott is szolgált. 1976-tól Nagycétény plébánosává nevezték ki. II. János Pál pápa 1990-ben nevezte ki az akkori Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye segédpüspökévé. Filo püspök atya a pozsonyi papnevelő intézet rektora is volt, valamint egyházjogot tanított a Komenský Egyetem Hittudomány Karán. 1992-től mint egyházi bíró tevékenykedett.
A magyar hívekkel és papokkal mindig jó kapcsolatot ápolt és jelenlegi helyén is maximálisan törődik a magyar hívek pasztorációjával. A felvidéki magyar katolikus hívek szolgálatában tevékenykedő Pázmaneum Társulás szeretettel és tisztelettel gratulál a püspökké szentelés húsz éves évfordulóján és továbbra is imádkozik Filo püspök atyáért. Áldásos tevékenységéhez az Úr bőséges kegyelmét és Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának további segítségét kéri.

Felvidék Ma, Pázmaneum