A Health Policy Intézet 2010. április 13-án szakmai értekezletet tartott az egészségügyi politikáról. A résztvevők közt volt mind a hat politikai párt ügyben érintett szakembere, köztük Hugyivár Imre az MKP képviseletében. Az értekezlet résztvevői bemutatták saját pártjuk egészségügyi programját, és válaszoltak a 70 tagú plénum kérdéseire. MUDr. Jozef Halecký (ĽS-HZDS) feltételezi, hogy az egészségügy a választások után hiánnyal fog küszködni. Pártja elképzelése szerint az államnak biztosítottjai után 5 százalékos járulékot kellene fizetnie, és támogatnák a diagnózis felállítása után fizetendő járulék bevezetését is.
MUDr. Hugyivár Imre (MKP) azt hangsúlyozta, hogy pártja a nagy regionális különbségeket szeretné megszüntetni az egészségügyben, és fontosnak tartja a kórházak kereskedelmi társaságokká való transzformálását, továbbá megszüntetné a szakorvosi beutalók rendszerét.
MUDr. Štefan Zelník (SNS) szerint az egészségügyben is a piacgazdaságnak kellene érvényesülnie. Pártja egyetért azzal, hogy az állam a biztosítottjai után 5 százalékos járulékot fizessen a biztosítóknak, és támogatja azt az elképzelést is, hogy az egészségügyi dolgozók a technikai eszközök beszerzésénél leírhassák a hozzáadottérték-adót.
MUDr. Peter Kalist, MPH., (SaS) elképzelése az, hogy az Általános Egészségbiztosítót két-három kisebb biztosítóra kellene szétválasztani, melyek standard fölötti betegbiztosítást is lehetővé tennének. A Szabadság és Szolidaritás Pártja szerint a biztosítottak évente egyszer kimutatást kapnának saját biztosítójuktól, és ugyancsak támogatják a szakorvosi beutalók rendszerének megszüntetését.
MUDr. Ivan Uhliarik (KDH) a kereszténydemokraták képviseletében azt hangsúlyozta, hogy limitálni kellene a nyugdíjasok és az egészségkárosultak egészségügyi hozzájárulását, ami a havi bevételük 2 százaléka lenne. A Kereszténydemokrata Mozgalom szintén javasolni fogja az egészségkárosult személy ápolója havi díjának emelését a mindenkori minimálbér szintjére.
MUDr. Viliam Novotný (SDKÚ-DS) szerint a legfőbb cél a lakosság egészségügyi állapotának javítása, ezzel összefüggésben pedig a megelőző egészségügyi kivizsgálások propagálása. Dzurinda pártja fontosnak tartja az egészségügyi dolgozók bérének növelését, és a szakorvosi beutalók rendszerének azonnali megszüntetését.
Zdravotnícke noviny, Felvidék Ma