Összesen négyezer kilencedikes tanuló 109 alapiskolában ír ma matematikai és olvasáskészségi tesztet, melynek során a műveltségfelméréssel foglalkozó intézet (NÚCEM) nem csupán a tanulók közvetlen ismereteire kíváncsi, hanem az úgynevezett alapkompetenciáik minőségére is, tehát arra, hogy mennyire értik meg az olvasott szöveget és a matematikai feladatokat. „A nemzeti készségfelmérést a nemzetközi PISA felmérésben elért gyenge eredmények miatt vezettük be” – nyilatkozta a SITA hírügynökségnek, az intézet igazgatónője, Romana Kanovská, aki azt is elmondta, hogy a tesztfeladatok összeállításánál a PISA-felméréskor használt alapokból indultak ki.
Kanovská elmondása szerint a 2006-os PISA-felméréskor a szlovákiai tanulók rosszabb eredményeket értek el a matematikai és az olvasási, valamint szövegértési kompetenciák tekintetében, mint a 2003-as felméréskor. Az oktatási reform az igazgatónő szerint beindította azokat a folyamatokat, melyek remélhetőleg oda vezetnek majd, hogy a szlovák oktatásügy színvonala növekszik, illetve a tanulók szövegértési és egyéb alapkompetenciáik is javulni fognak. A tesztelés ezt a folyamatot szeretné segíteni, hangsúlyozta az igazgatónő.
Ebben az iskolaévben egyébként már harmadszor kerül sor tesztírásra az alapiskolás tanulók körében, akik a 2007/2008-as tanévtől kezdve rendszeresen próbára vannak téve ily módon. A mostani teszt eredményei szeptemberben lesznek ismertek.
SITA, Felvidék Ma