Az elmúlt négy évben romlott a kisebbségek jogi helyzete Szlovákia a Fórum Kisebbség-kutató Intézet szerint. Petőcz Kálmán programvezető arra figyelmeztetett: a kormány gyakran a mennyiségi mutatókkal helyettesíti a kisebbségi jogok minőségi mutatóit. „Mi hatékonyságról beszélünk, a kormány a kisebbségi iskolák, színházak számával érvel”, mondta Petőcz, aki a pozsonyi sajtótájékoztatón azt is leszögezte: a helyzet addig nem fog változni, amíg a kormány nem az emberi alapjogok speciális válfajaként fogja kezelni a kisebbségek jogait.
A Fórum Intézet szerint a Fico-kormány idején nőtt a szociális különállás is. Nem a zsolnai szlovák és komáromi magyar között, hanem a komáromi szlovák és a komáromi magyar között, mondta Petőcz, hozzátéve: multikulturális dialógusra nemcsak a legfelsőbb szinteken van szükség, hanem azokban a régiókban is, ahol a szlovákok és magyarok együtt élnek.
A nemzetiségi közösségek hosszú távú fejlődését garantáló törvényi, intézményi és politikai feltételek sincsenek meg, figyelmeztet a Fórum Intézet. A kormány nemzetiségi tanácsának nincsenek jogkörei. A kormány programnyilatkozatában multikulturális társadalomról beszél, kedvező lépéseket azonban a megteremtésére nem tett, helyette a saját maga által elképzelt identitást akar ráerőltetni a kisebbségekre.
A gyermekek is túl keveset tanulnak arról, hogy Szlovákiában a szlovák kultúrától eltérő kultúrák is léteznek. „Ha azt akarják, hogy a magyar nemzetiségű diák megtanuljon szlovákul, úgy kell tanítani, hogy a tananyag magával ragadja, motiválja a tudás megszerzésére, ne elriassza” – mondta Petőcz, aki szerint Szlovákiában a kívánatossal ellentétes tendenciák uralkodnak. És nem csupán a kisebbségek tudnak keveset a többségről, a többségi nemzethez tartozóknak fogalmuk sincs a kisebbségek kultúrájáról, s ez inkább a szociális különállást növeli, nem a párbeszédet és közeledést.
A Fórum Kisebbségkutató Intézet folyóiratának szlovák változatát is bemutatták, mely most jelent meg először, illetve Petőcz Kálmán populizmussal foglalkozó szlovák és angol nyelvű tanulmánykötetét is (Národný populizmus na Slovensku a slovensko-maďarské vzťahy 2006-2009/ Nemezeti populizmus Szlovákiában és a szlovák-magyar kapcsolatok).

Felvidék Ma