Minden bizonnyal az elmúlt 20 év legfontosabb választása vár ránk, hiszen nem csak a Fico-kormány leváltása a tét, hanem a felvidéki magyarság jövője is. Június 12-én eldől, vajon melyik utat választja felvidéki magyar közösségünk. Én biztos vagyok benne, hogy az összetartozás és az egység útját választja, és nem egy sértődött emberekből álló, gazdasági lobby által irányított, magát nem magyar pártnak definiáló csoportosulást.
Nagyon sok terület van, ahol szükség van reformokra és változásra. Legfontosabb a korrupció megszüntetése, gondolok itt az előző kormány, főleg az SNS által irányított reszortok ügyeinek kivizsgálására, a bűnösök felelősségre vonására és szigorú megbüntetésére. Fontos a közbeszerzési törvény felülvizsgálata, hogy ne csak a legnagyobb cégek kapjanak megrendeléseket, hanem akár helyi kisebb vállalkozások is, melyeknek létkérdés, hogy munkához jussanak. Az építőiparban meg kell szüntetni a körbetartozást, támogatni kell az otthonteremtést, új munkahelyeket kell teremteni, és támogatni kell a munkaerőképzést.
Fontos prioritás a vidékfejlesztés, a minőségi élelmiszer előállítása és az idegenforgalom fejlesztése. Ez a népességmegtartás alapfeltétele a magyarlakta településeken,. Támogatni kell a háztáji gazdálkodók, őstermelők, kis- és közepes gazdálkodók földhöz segítését. Fejleszteni kell a vízi, egészség-, öko-, életmód-, oktató és lovas turizmust. A társadalom jövője a mában épül, ezért egyetlen kormányzat sem működhet jól gyermek- és ifjúságpolitikai elképzelések nélkül. Az ifjúság számára a szociális biztonság két területen kiemelten fontos: a sport az egészséges lelki és testi fejlődést, valamint a közösségi életre nevelést biztosítja. Az otthonteremtés pedig a jövőtervezést és a családalapítást szolgálja.
Az oktatásnak és nevelésnek kiemelt feladata van a társadalmi szolidaritás, az egyenlőtlenségek megszüntetésében. A tenni akarás és a tisztes munka, a tudás és a művelt fő érték, az iskola feladata az, hogy ezek kibontakoztatására lehetőséget biztosítson mindenki számára. A legszegényebb sorban élők között figyelmet kell szentelni a tehetségek felkutatásának és fejlesztésének, a tanulás ösztönzésének, ezzel a leszakadás megakadályozásának. Mindezekkel együtt fontos tényező a pedagógusok, oktatók és nevelők megbecsülésének és tekintélyének helyreállítása is.
Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás – világszerte – minden sikeres demokratikus állam, és az azt felépítő családok alapértéke.
A legkülönbözőbb társadalmi igazságtalanságok és a reménytelenség miatt a tanulni, dolgozni, gyarapodni akaró fiatalok tömegei hagyják el az országot. Külföldre szakadt fiatal honfitársaink számára minden lehetőséget meg kell adnunk, hogy szülőföldjükön kamatoztathassák mindazt a szellemi, anyagi és kapcsolati tőkét, amit kényszerűségből külföldön kellett megszerezniük.
Mindezt csak akkor tudjuk elérni, ha megfelelő képviselettel rendelkezünk majd az újonnan megalakuló szlovák parlamentben. Találkozzunk június 12-én a választási urnáknál, és hozzunk együtt egy jó döntést, ha pedig úgy gondolják, rám is szükség van a parlamentben, karikázzák be a sorszámomat. A bizalmat előre is köszönöm! Hajrá magyarok, hajrá Felvidék!

Halász Béla  a24-es számmal indul a 7-es listán – Magyar Kolaíció Pártja