Húsz éve szolgálja a hitet kereső és a hívő embereket a Magyar Televízió a mozgókép eszközeivel. A vallási és egyházi értékek megjelenítése közösségépítő erő, s egyben közszolgálati kötelezettség is.
A humánum és a példamutatás jegyében dolgozik a Magyar Televízió Vallási és Egyházi Műsorainak Szerkesztősége, amely huszadik születésnapját ünnepelte május 28-án. Két évtizede hetente közel három órában foglalkoznak a történelmi egyházak életével, de időközben számtalan dokumentum- és portréfilmet is bemutattak, amelyek az ismeretek gyarapítása mellett a csendes elmélkedés lehetőségét kínálják a nézőknek.

A hitéleti műsorokat a tradicionális egyházakkal kötött megállapodás alapján készíti a Magyar Televízió. A katolikus, református, evangélikus, unitárius, baptista, metodista, magyar ortodox és zsidó egyházakkal és felekezetekkel a nézők 34 típusú rendszeres összeállításban találkozhattak a képernyőn. A paletta igen széles, a hagyományos Biblia-magyarázatok, istentisztelet-közvetítések az elmúlt években a meditációkkal, ifjúsági és gyerekműsorokkal, ismeretterjesztő, dokumentum- és portréfilmekkel gazdagodtak.

A figyelem középpontjában az ünnepi műsorok, virágvasárnap, húsvét, pünkösd, Szent Jobb körmenet, a Reformáció napja, a hanuka és a karácsony állnak. Az ünnepnapok színvonalas kínálata mellett a Vallási és Egyházi Műsorok Szerkesztősége kiemelt figyelmet fordít olyan események méltó megjelenítésének, mint a katyńi áldozatok emlékére felajánlott gyászmise, vagy a hazai közvéleményt is megrázó lengyel légi katasztrófa áldozatainak temetése. Az elmúlt évben Református egység címmel egyórás összeállítás foglalkozott a Magyar Református Egyház Alkotmányának aláírásához kötődő ünnepséggel. A Magyar Televízió közvetítette az osztrák és a német tévénézőknek a határnyitás huszadik évfordulója alkalmából a Páneurópai Piknik helyszínén tartott evangélikus istentiszteletet. A műsorok rendszeresen beszámolnak az új egyházi létesítményekről is, megható film foglalkozott például a váci zsinagóga megnyitásával.

Május 28-án, pénteken ünnepelt a szerkesztőség, Medveczky Balázs ügyvezető alelnök Téglásy Ferenc vezető szerkesztő és munkatársai két évtizedes munkáját elismerő oklevéllel jutalmazta. A köszöntést közéleti személyiségek és egyházi vezetők (Dr. Erdő Péter, Dr. Bölcskei Gusztáv, Dr. Fabinyi Tamás, Dr. Feldmájer Péter, Kocsis Fülöp, Csernák István, Dr. Mészáros Kálmán, Pataky Albert, Dr. Pressing Lajos, valamint Balog Zoltán) is megtisztelték jelenlétükkel.

mtv