A szlovák állampolgárok többsége egyetért a reformok szükségességével, ám nem szeretnék, ha azok megvalósításáért túl nagy árat kellene fizetni. Mindezt a Pénzügyi Politikai Intézet állapította meg, mely az Eurobarometer legutóbbi, az eurózóna gazdasági helyzetére vonatkozó felmérését vette figyelembe.

A felmérés szerint 2009-ben a szlovák állampolgárok 78 %-a vélekedett úgy, hogy az ország gazdaságának javításához elengedhetetlenül szükségesek a reformok, ám a megkérdezettek csupán 14 %-a fogadná el, ha a reformokat adóemeléssel és a kiadások csökkentésével hajtanák végre.
„Az eurózónán belüli 16 tagország társadalma közül a szlovák a 6.helyen áll, ami a reformok szükségességét illetve annak elfogadását illeti. Ugyanakkor tekintettel az ország alacsonyabb gazdasági színvonalára, ennek az elvárásnak a társadalmon belül magasabbnak kellene lennie” – fogalmaz az intézet jelentése. A lehetséges okok egyikének az intézet azt a tényt nevezi meg, hogy a válság következményei Szlovákiában – más eurózóna tagállamokkal összehasonlítva – viszonylag későn jelentkeztek.
Egyébként az eurózóna többi tagállamában is nagyjából hasonlóan vélekednek a reformokról, ám ott jobban elfogadják a kiadások csökkentését, mint ennek egyik lehetséges eszközét. A felmérés szerint a franciák 55 %-a, továbbá az írek és a hollandok 51 %-a hajlandó lenne elfogadni, ha a szükséges reformokat például a szociális juttatások lefaragásával hajtanák végre.

SITA, Felvidék Ma