A trianoni békeszerződést a Párizs melletti Nagy-Trianon Palotában 90 évvel ezelőtt kötötték meg. A szerződés értelmében Magyarország nemcsak területeket veszített, hanem 3,2 millió magyar került önakaratán kívül az  utódállamok fennhatósága alá. A nemzeti önrendelkezés wilsoni elveit mindenki érvényesíthette, csak a magyarok nem élhettek velük.

Robert Lansing, az USA volt külügyminisztere erről így vélekedett: „  Ezek a békeszerződések csalások és rablási vágy eredményei, megalázóak, tarthatatlanok…”Hasonló John Maynard Keynes szenátornak, a világhírű közgazdásznak a véleménye is: „A párizsi békét a vak szenvedély és a kapzsiság sugalmazta, mely a Wilson-féle tizennégy pontban foglalt elvi kijelentéseknek nem a megvalósítása, hanem megcsúfolása. A párizsi béke, melynél nem a méltányosság és az igazság, hanem a bosszú és a rosszakarat vezényelte a főintézőket, a történelem leggyalázatosabb cselekedete.” A későbbi események igazolták ezeket a szavakat, hiszen a második világháború eme szerződések torz és bosszúálló jellege miatt tört ki.

Mára mindez történelemmé vált, a versailles-i békeszerződéseket több alkalommal fölülírta a történelem. Máig nincsenek azonban biztosítva a kisebbségbe került magyar közösségek megmaradásának és fejlődésüknek intézményes feltételei a szülőföldjükön. Sőt az utódállamok az elmúlt évtizedekben a magyar közösségek asszimilációját és felszámolását tűzték ki célul.

Ezért a 90. évforduló kapcsán ki kell jelentenünk:

1. Fontosnak tartjuk, hogy a Kárpát-medence minden népe tudatosítsa, hogy egymásra vagyunk utalva, s együttműködéssel mindannyian többre megyünk, mint egymásnak feszüléssel.
2. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az utódállamok megfelelő jogi és politikai dokumentumokban nyilatkoztassák ki, hogy a területükön élő magyarokat nem idegenként és ellenségként kezelik, hanem egyenrangú partnerként, akik kultúrájukkal gazdagítják társadalmainkat.
3. A magyar közösségek tagjai számára készek a kisebbségi önkormányzati rendszerek létrehozatalát biztosítani, törvényben szavatolni, hogy megőrizhessék és fejleszthessék nemzeti identitásukat: nyelvüket, kultúrájukat, oktatási intézményeiket, szülőföldjük jövőjének alakulásába való meghatározó beleszólás lehetőségét. Az Európa Tanács idevonatkozó dokumentumai is ilyen irányú ajánlásokat fogalmaznak meg tagországaik számára.

Ideje lenne, hogy az utódállamok politikusai is megszabaduljanak Trianon-görcseiktől. Ez tenné lehetővé, hogy a közép-európai térségben egy átfogó nemzeti kiegyezés jöjjön létre magyarok, románok, ukránok, szerbek, horvátok, szlovének, szlovákok és osztrákok között. Mi ilyen megoldásban vagyunk érdekeltek, az átfogó együttműködésnek nincs alternatívája” – áll a Magyar Koalíció Pártja ma kiadott közleményében.

Felvidék Ma