A Krónika című internetes honlapon Benkő Levente írása olvasható Élő beneši eszme címmel amelyben a szlovákiai reakcióról ír a magyar kettős állampolgárság megadása kapcsán. Veszélyes az érv, amellyel tegnap Szlovákia elnöke aláírta a módosított szlovák állampolgársági törvényt. Ugyanis az indoklás, miszerint Pozsony nemzetbiztonsági megfontolásból fosztja majd meg szlovák honpolgárságuktól a magyar állampolgárságot is felvevő nemzettársainkat, magában hordozza a Beneš-dekrétumok alapeszméjét: a nemzetiségi hovatartozás szerinti büntetést.

Vagyis azt, ami a második világháború végső szakaszában Beneš agyából kipattant, és a róla hírhedté vált rendeletek révén 1945 nyarától kezdődően kivitelezhetővé vált: a magyarok ellehetetlenítését, kisemmizését, közvetett módon – Isten őrizz! – akár tömeges elmozdítását a szülőföldjéről.

Mert – bár Pozsony indoklásában ez nem jelenik meg szó szerint – a nemzetbiztonságra kockázatot jelentő személy(ek) akár ki is utasítható(k), főleg, ha a tegnap hatályba lépett jogszabály szerint – a magyar honpolgárság felvétele esetén – azonnal elveszíti(k) szlovák állampolgárságukat. Nemde? „Enyhébb” esetben a szlovák állampolgárság elveszítése a szavazati jog, illetve a választhatóság elvesztését is maga után vonná, ami szintúgy beláthatatlan következményekkel járhat(na) a felvidéki magyarságnak mind a parlamenti, mind az önkormányzati képviseletét illetően. Nemde?

Ráadásul a beneši–ficói–gasparovici eszmekörben fogant új szlovák törvény – bár egyénekről szól – akár közösségi vonatkozásban is hatályos lehet, amennyiben a Meciar-, illetve a még zajló Fico-korszakban elszenvedett sorozatos megaláztatásokkal, heccelésekkel, piszkálódásokkal elkedvtelenített, kifárasztott felvidéki magyarság jelentős része a felkínált lehetőséggel élve, mégis a magyar állampolgárság felvétele mellett döntene, mert abban látna vajmi vigasztalódást, netán védelmet.

Nehéz napok jönnek tehát. A felvidéki magyar érdekképviseletnek, de – ha szükségessé válik – Budapestnek is alaposan meg kell fontolnia teendőit, főleg annak a szlovák alkotmányos kitételnek a figyelembe vételével, miszerint – legalábbis az alaptörvény betűjét illetően – Szlovákiában senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés nemzetiségi hovatartozása miatt. És főleg annak a figyelembe vételével, hogy korábban az Európai Unió a Beneš-dekrétumok ügyét egy ejnye-bejnyével tulajdonképpen Szlovákia belügyének nyilvánította.

Felvidék Ma