A Sme napilap kommentárban foglalkozik azzal, milyen megítélést sikerült kiharcolnia a Most-Híd pártnak a leendő kormányprogramban a szlovákiai magyar kisebbség számára. A kommentárt alább teljes terjedelmében olvashatják. „A részben vitás kérdések sorában a kormány programtéziseinek előkészítésekor a legtöbb helyet a kisebbségekkel és a magyar-szlovák kapcsolattal összefüggő problémák foglalták el. Az új kormány tegnap óta ismert és talán már végleges formát öltött programtéziseiből azonban teljesen kimaradt az önálló kisebbségi fejezet. Több más fejezetben, szétszórtan találhatók lépések és intézkedések, amelyek a kisebbségi problémák és a magyar-szlovák viták kezeléséről szólnak, de ezek a tézisek legáltalánosabban megfogalmazott részei, s azzal, hogy nem olvashatók ki belőlük konkrétumok, gyakran a Fico-kormány által megfogalmazott nyilatkozatokra hasonlítanak (a kisebbségek identitásának megőrzése, kultúrájának és oktatásügyének fejlesztése, a kapcsolatok javítása Magyarországgal az államközi alapszerződés meg az EU- és NATO-tagság alapján stb.). A programtézisek legnagyobb hibája mégis az, hogy a maximum, amit különösebb pontosítás nélkül ígér, a visszatérés a Fico-kormány hatalomra lépése előtti időkhöz („a nemzeti kisebbségeket érintő törvényekből kiküszöböljük az értelmetlen restrikciókat”). Az egyetlen kivétel talán a törvény „a nemzeti kisebbségek kultúrájának átlátható, stabil és igazságos finanszírozásáról”, de ma még nagyon nehéz lenne megmondani, mit is rejt ez a megfogalmazás.
A visszatérés a Fico-Slota tandem nacionalista rohamjai előtti korhoz csupán a legszükségesebb minimum. Egyetlen más fejezetben sem annyira tartózkodóak, visszafogottak a programtézisek, hogy ne kínálnának valami újat vagy valami teljesen kézzel fogható előrelépést, szándékot, a régóta húzódó és elvi problémák megoldására. Kissé különös mindez és szomorú, s nem csupán azért, mert a koalíciónak tagja az a párt is, amely a választási programját szinte kizárólag erre a kérdésre építette fel. Szomorú azért is, mert az új koalíció korlátait is mutatja, igaz ugyan az, hogy elődjétől eltérően nem akarja az itteni magyarokat egrecíroztatni, ám az is igaz, hogy fél bármit is tenni az érdekükben.”

Sme, Peter Morvay, Felvidék Ma