Parlamenti képviselőként elsősorban az Ung-vidéki és bodrogközi régiót, az itt élőket szeretném segíteni. Az elmúlt négy évben vidékünk nem kapta meg azt, amit érdemel, annak ellenére, hogy mi sem vagyunk kevésbé értékesek, mint az ország más területén élők. Nekünk is vannak kiaknázatlan adottságaink, elképzeléseink, jövőképünk.

Ahhoz, hogy ezt elmondhassuk, s támogatókra találjunk, szükséges a régió megfelelő képviselete, hatványozottan növelni kell erőnket s az összetartó egységet. Csak ez viheti sikerre régiónk fejlődését.
Tekintettel arra, hogy több mint tíz éve a gazdaság és régiófejlesztés területén dolgozom, az MKP választási programjának éppen a gazdaság és régiófejlesztés szakterületét kívánom felvállalni.
Ung-vidék és Bodrogköz fejlesztési elképzeléseinek középpontjában a tartós, dinamikus gazdasági növekedés kell, hogy álljon.
Olyan programokat kell a régióban megvalósítani, amelyek nemcsak szűk csoportok elvárásainak felelnek meg, hanem az egész régió növekedési igényére épülnek. A vidéken élőknek is emberhez méltó életkörülményekre, tisztességes megélhetésre, vonzó perspektívára van szüksége, ami a szülőföldön való boldogulásnak, magyarságunk megmaradásának záloga.
Ung-vidék és Bodrogköz az ország egyik legszegényebb vidéke. A munkanélküliségi arány mind a két régióban messze meghaladja az országos átlagot. Amennyiben a választásokon bizalmat kapok a választóktól, mindent megteszek annak érdekében, hogy Ung-vidékre és a Bodrogközbe a jelenleginél jóval több fejlesztési forrás érkezzen hazai és európai uniós alapokból, ami hozzájárulna az itt élők életszínvonalának emeléséhez. Rendkívül fontosnak tartom a munkahelyteremtést, ezért úgy gondolom, minden olyan programot támogatni kell, amely ezt elősegíti. Hiszem, hogy a régió lakossága átérzi választási döntésének súlyát, tudatosítja, hogy a felvidéki magyarság egyetlen, feltétel nélküli képviselője a Magyar Koalíció Pártja. Meggyőződésem, hogy közös erővel el tudjuk indítani vidékünk pozitív irányú fejlődését.

Mihók Gábor az MKP listáján (7-es lista) a 23-as számmal indul a parlamenti választásokon

Felvidék Ma