A zempléni egyházmegye közgyűlésének, amelyre május végén került sor a nagytoronyai református templom adott otthont. A közgyűlés Kendi Henrietta bacskai beosztott lelkipásztor igehirdetésével kezdődött, aki az Ap.Csel. 3,1-10 alapján hirdette Isten igéjét. A jelenlévők számbavétele és az egyházmegyei közgyűlés megalakulását követően egy-egy korábbi közgyűlési, ill. tanácsülési jegyzőkönyv lett ismertetve, majd elfogadásra bocsátva. Ezt követte Molnár Elemér esperes beszámolója az egyházmegye 2009-es adatairól, eseményeiről és alkalmairól. Az esperesi jelentést követően az egyházmegye előadói – Győrky Szilvia sajtó, Molnár István építési és Kiss Miklós missziói – számoltak be az egyházmegye előző évi életének, szolgálatának, működésének különböző területeiről. Molnár Éva hitoktatói előadó távolléte miatt Molnár Elemér esperes olvasta fel a 2009-es esztendő hitoktatást érintő eseményeinek összefoglaló beszámolóját.

A Közalapi törvény megalkotása és korábban az egyházmegye kiadásait is finanszírozó Közigazgatási keret megszűnése után nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges és elkerülhetetlen az egyházmegye finanszírozását új alapokra helyezni. Így az egyházmegyei tanács javaslata alapján, az egyházmegye finanszírozását megoldani kívánó szabályrendelet is az egyházmegye elé került. Az ismertetett szabályrendelet, mely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zempléni Egyházmegyéjének egyházmegyei alapját tartalmazza, az egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjai elfogadták. A közgyűlésen Galambos Lászlónét választották meg egyházmegyei pénztárnokká. A küldöttek az utolsó tárgysorozati pontban vitatták meg a kiskövesdi presbitérium által hozott határozatot.

Az egyházmegyei közgyűlés tárgysorozatinak letárgyalása végén Pusztai Zoltán helyi lelkipásztor, – aki a jelenlévőket megismertette a nagytoronyai ősi templom történetével, – meghívta a jelenlévőket a helyi gyülekezet által a kultúrházban nagy gondossággal és szeretettel készített vendégségre.

Reformata