A hagyományos barkai búcsúra július 18-án kerül sor a Szádellői-völgyben. A felvidéki magyar katolikusok Mária búcsújáróhelyére évente több száz magyar hívő zarándokol el.

A búcsú programja:
Július 17. szombat

16.00 a zarándokok harangszóval való fogadása. Utána gyóntatás folyamatosan
17.00 Szentmise az elhunyt társulati tagokért, magyar nyelven, Ft. Balázs Patrik, rozsnyói káplánnal
19.00 Szentmise német nyelven Ft. Weiszer Attila, dobóruszkai plébánossal
21.00 Szentmise szlovák nyelven, Mons. Eduard Kojnok nyug. püspökkel és JCLic. Miroslav Provazník, alsó mecenzéfi plébános igehirdetésével
23.00 Éjféli szentmise, Ft. ThLic. Juhász Attila, tornai plébánossal

A szentmise után fáklyás, gyertyás körmenet indul a Barlang-kápolnához. Egész éjszaka szentségimádást tartanak a Kegytemplomban.

Július 18. vasárnap

3.00 Hajnali magyarnyelvű szentmise Ft. Bize Norbert, almási tiszteletbeli esperessel
5.00 Görög szertartású liturgia magyar nyelven, Mondok István horváti görög katolikus parókussal
7.00 Reggeli szentmise magyar nyelven, Ft. Mgr. Mics Imre, hárskúti plébánossal
9.00 Ünnepi szlovák szentmise Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspökkel
11.00 Ünnepi befejező szentmise magyar nyelven Mons. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel, valamint a jelenlévő püspökökkel, apátokkal, áldozópapokkal.
A szentmise után az új társulati tagok és a skapulárék megáldására kerül sor. Szentmisékre a plébánia előszobájában lehet majd feliratkozni. Egyben kérik a kedves Testvéreket, hogy ha van olyan rokonuk, vagy ismerősük, aki elhunyt, és tagja volt a Skapuláré Társulatnak, szíveskedjenek közölni ezt a barkai plébánia Hivatallal, és elküldeni a meglévő beiratkozási lapot, hogy az elhunyt tagokért imádkozhassanak az Úr oltáránál.
Minden kedves Testvérnek köszönik a segítséget, hozzájárulást a búcsú költségeihez.

A búcsújárás Valassik János plébános nevéhez kötődik, aki 1758-ban Kármelhegyi Boldogasszony társulást hozott létre. Ehhez engedélyért a budai kármelita prior-hoz folyamodott. Ezen cselekedetéért XIII. Kelemen pápa a társulat minden tagját búcsúkiváltságokban részesítette.
A zarándoklat menete a búcsús menettel kezdődik, ebben a hívek papjukkal az élen keresztet visznek, a zarándokok délidőben érkeznek a faluba, a virággokkal feldíszített templom irányába mennek. A barkai templom főoltárképe Stock Szent Simont ábrázolja, amint a szent vállruhát – skapulárét átveszi a Szűzanyától. Az oltárkép Rómából származik, aminek legendája, hogy egy Kuchta nevezetű lucskai /szomszédos falu Barkával/ vallásos ember egyszer útra kelt, két fia Rómában tanult teológiát, a harmadik bénán otthon feküdt.
Útközben a Kármel-hegyi Szűz Mária képe előtt imádkozott, találkozott egy festővel, aki ezt a képet megfestette neki. Barkára érkezve a templom előtt hálát adott istennek, megcsókolta a földet és eközben megszólaltak a harangok.
Itt építettek kápolnát, a képet a templomnak ajándékozta, az oltárkép felhelyezésére odaérkezett felesége a meggyólult fiával.
A barkai búcsúnak nagy térségi jelentősége van, mondhatni Királyhelmectől Rimaszombatig, de zarándokok jönnek a közeli országokból, és találkozóhelyül szolgál a szlovákiai és magyarországi klérus tagjai számára is.
Érdekességgel bír, hogy nem csak a katolikus de a református helyi lakosság családi vendéglátásaival is egybekapcsolódik.
A búcsúra Barkán minden évben július 16.-a utáni vasárnapon kerül sor, az elmúlt évben ünnepelték a 250 éves búcsújárást.

Felvidék Ma, sze