A ferencesek Legszentebb Üdvözítőről nevezett szlovákiai provinciája a közelmúltban új tartományfőnököt választott a 78 fős rendtartomány élére Jeremias Kvaka személyében, aki korábban a terület ökonómusa volt. A korábbi provinciális, Juraj Mihály lett a pozsonyi rendház gvardiánja.
A ferencesek a Felvidéken hét rendházban élnek, átlagéletkoruk mindössze 42 év. (A magyar rendtartománynak 114 tagja van, átlagéletkoruk 48 év.) Pozsonyban van a szlovákiai ferences tartományi központ, a most öt fővel működő növendékház és a Serafín Könyvkiadó.

A nagyszombati kolostorban van a noviciátus, jelenleg három novíciussal, akik augusztusban tesznek egyszerű fogadalmat. A jelöltek – jelenleg két fő – a trsztenai (Árva megye) kolostorban ismerkednek a szerzetesi élettel. A rend egyetlen plébániája Füleken működik, itt Kucharcik Kamil a magyar lelkipásztor. Pozsonyban is a ferences templomban folyik a magyar lelkipásztorkodás Halkó József világi pap vezetésével, az ő munkáját segíti Kubovics Konrád ferences. Az érsekújvári ferences templom magyar lelkésze pedig Kovalcsik Cirill, aki a magyarországi ferences rendtartomány tagja.

Az említett településeken kívül Galgócon (Hlohovec) és Eperjesen vannak még ferencesek északi szomszédunknál. A szlovákiai rendtartomány a következő tanévben két növendéket küld ki a Szentföldre tanulmányaik folytatására, egy szerzetes pedig valamely szentföldi rendi közösség életébe kapcsolódik be. A felvidéki ferencesek közül misszionáriusként négyen működnek a volt Szovjetunió területén (közülük ketten Kárpátalján), egy fő Bolíviában. A szlovákiai ferenceseknél idén egy papot szenteltek.

Ferences Sajtóközpont/