„Eszmevándorlás – Hagyomány és közművelődés” címmel jelent meg a Magyar Művelődési és Képzőművészeti Lektorátus kiadásában az a kézikönyv, melyet egy 2008 – 2009-es Kárpát-medencei tanácskozássorozat alapján állított össze Halász Péter.

Halász Péter és Romhányi András a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Programok Koordinációs titkársága, és a Művészeti Programok Főosztálya égisze alatt 2006-ban „Dunának Oltnak egy a hangja” címmel konferenciát rendeztek Bartók Béla emlékére. A tanácskozáson elhangzott előadások anyaga is megjelent egy kiadványban, s már ott is elhangzottak olyan vélemények, hogy a néphagyomány ma még nem foglalta el méltó helyét a Kárpát-medencei népességének közművelődésében, identitástudata erősítésének eszköztárában – írja a két szerző az előszóban. Így született az ötlet, folytatni a „bartóki modellt”a közművelődésben. Az általuk szervezett tanácskozásoknak – a hagyományápolásnak az összevetése a magyarországi nemzetiségek, valamint a külhoni nemzetrészek vagy szórványokban élők – volt a fontos cél.
E cél érdekében az elmúlt két év folyamán folytak tanácskozások a Kárpátalján, Beregszászon,a Délvidéken, Zentán, a Felvidéken, Búcson, a Székelyföldön Székelyudvarhelyen, Kalotaszegen, a Partiumban és Magyarországon.
Egy-egy helyszínen magyarországi és helyi előadók vázolták a témakör fontos részeit, melyeket minden alkalommal Romhányi András, az Intézet szakelőadója összegezett.
A kiadvány ezeket az előadásokat, hozzászólásokat tartalmazza. A legtöbb beszámoló főleg módszertani sajátosságokat mutat be egy-egy régióból. Betekintést ad a hagyományok éltetésébe, képet ad a néphagyományok közművelődésben játszott szerepéről, a magyarországi nemzetiségek, illetve a határon kívüli magyarok bemutatásával. A kötet összeállítói szerint a hét helyszínen megtartott Eszmevándorlás teljes képet ad a Kárpát-medence közművelődéséről, és arról, hogy ebben milyen szerepet kap a különféle módokon megjelenő hagyomány.
Halász Péter és Romhányi András szervezők és a kiadvány összeállítói a következőképpen összegzik a kétéves munka eredményét : „Meggyőződésünk, hogy ez a határokon átnyúló eszmecsere – amit eszmevándorlásnak neveztünk – e mégoly behatárolt keretek között is számos tanulsággal, tapasztalattal szolgált, s mindenképpen megerősítette a résztvevőket abban, hogy nem üres frázisról van szó: a Dunának és az Oltnak – és természetesen a Vágnak, a Drávának , a Latorcának és a többi éltető forrásnak – valóban egy a hangja!”

Dániel Erzsébet , Felvidék Ma