Az Obecné noviny hetilap, mely a Városok és Falvak Szlovákiai Szövetségének szakmai-módszertani kiadványa, XX. évfolyamának 28. számában, 2010. július 13-án „érdekes“ viccel kedveskedett olvasóinak, akiknek zöme helyi önkormányzati tisztségviselő, merthogy ilyen jellegű szakmai lapot más nem nagyon forgat. A vicc tünetértékű napjaink Szlovákiájában. A haldokló idős ember ágyához hívja fiát és azt mondja neki:
– Fiacskám, most, hogy lehetőség nyílt a kettős állampolgárságra, intézd el nekem a magyart, míg élek.
A fiú azt hiszi, apja már delíriumba esett, de azért megkérdezi:
– Apám, és mire lesz jó az magának?
– Arra, hogyha meghalok, legalább egy magyarral kevesebb lesz a világon!“

Nyílt levélben tiltakozott a rossz vicc ellen Csallóközcsütörtök polgármestere, Őry Péter, az MKP önkormányzati alelnöke, aki kifogásolja, hogy amikor a települések vezetői és képviselői a különböző nemzetiségű lakosaik békés, nyugodt együttélésén fáradoznak, a kommunális szféra módszertani lapja ilyen viccekkel akar szórakoztatni. „Kíváncsi lennék, mit szólnának egy ilyen vicchez azok, akik túlélték a koncentrációs táborokat, vagy azok, akik ott veszítették el összes családtagjukat, hiszen ugyanilyen hangnemben „viccelődtek“ a lágerőrök is, amikor azt hangoztatták: „ a jó zsidó a halott zsidó“.
Ez a szöveg – írja Őry – sértő, intoleráns és etikátlan, nem csupán a magyar nemzetiségű önkormányzati tisztségviselőkre nézve, hanem a Szlovák Köztársaság minden magyar nemzetiségű lakosára és minden demokratikusan gondolkodó emberre nézve is. Egy kommuninális módszertani lap esetében szégyen, amiért legkevesebb bocsánatot kell kérnie a főszerkesztőnek. Őry Péter felszólítja Bohumil Olahot: a lap következő számában kövesse meg azokat, akiket megsértett, s arra is figyelmeztet: az újságíró magatartási kódexet is megszegte, ezért személyi konzekvenciák levonását is követeli, nem csupán a főszerkesztőtől, hanem a hetilapot kiadó szervezettől, a Városok és Falvak Szlovákiai Szövetségének vezetőitől.

Felvidék Ma