Holnap délután 14 órakor kezdi meg a kormányprogram vitájának utolsó fordulóját a kormány. A ma hajnalig tartó koalíciós egyeztetésen a legtöbb időt az egészségügyi, a munka- és szociális ügyi, a közlekedési és az emberjogi-kisebbségi kormányalelnöki programjavaslat vitte el.

A kiszivárgott hírek szerint nem lesz liberális államszemlélet, ahogyan Rudolf Chmel szerette volna, de hogy az előkészített emberjogi témákból és megoldás-elképzelésekből mi marad, csak a holnapi kormányülést követően derül majd ki. Amúgy a javaslat nagyot markol. Igaz, mindent azért nem ígér meg. Az egyetemes emberi jogokra hivatkozva ígéri a sajtótörvény, az államnyelv-törvény, az állampolgársági törvény, az állami jelképekről szóló törvény gyors módosítását, az emberjogi sérelmeket elszenvedettek ügyének rendezését. És hogy az új kormány ne essen hasonló hibába, mint elődjei, egy professzionális emberjogi és kisebbségi tanácsot is létrehozna, amely minden törvényjavaslatot vagy rendeletet véleményezne és felülvizsgálna a belföldi törvények és nemzetközi jogszabályok alapján. A Szlovák Emberjogi Központ tevékenységének és jogi tanácsadói munkájának erősítésével is hozzájárulna az alapjogok nagyobb védelméhez, de új intézményeket is alakítana a nők, a gyerekek, az idősek, az egészségkárosultak, az eltérő szexuális orientációjúak, a hátrányos helyzetben élők védelmére, illetve a rasszizmus, a homofóbia, a xenofóbia, a szexizmus, a nacionalizmus és az antiszemitizmus visszaszorítására. E tevékenység során civil szervezetekkel is számol a tárca, beleértve ezek kellő mértékű finanszírozását is.
Az emberi jogok kérdésköre bevezetésre kerülne a kötelező iskolai tananyagba is.
A nemzeti kisebbségek számára is kedvező légkört kívánnak teremteni, hogy identitásukat fejleszthessék, kultúrájukat kibontakoztathassák. Hosszú távú kultúra- és oktatástámogatási koncepciót ígér a javaslat, mégpedig az állami kulturális sokféleség integráns részeként, az egyes közösségek szükségleteinek figyelembe vételével. Az államnyelv-oktatás minőségének javításával párhuzamosan az anyanyelv oktatásának minőségét is emelni szeretnék, korszerű tankönyveket és segédeszközöket helyeznek kilátásba, párhuzamosan a szlovák és kisebbségi tannyelvű iskolák szorosabb együttműködését is. Szakmai hátteret a kisebbségi iskolák a komáromi Selye Egyetemen, a nyitrai Konstantin Egyetemen és az Eperjesi Egyetemen kapnának, beleértve a kisebbségi kutatóközpontokat is. Ehhez a szükséges törvénymódosításokat is kezdeményeznék. Az emberjogi és kisebbségügyi kormányalelnök közvetlen irányítói és döntési jogkörökkel bírna a kisebbségi kultúrák és oktatás terén, de a kisebbségek képviselőit is bevonná döntéseibe.
A kisebbségek egyenrangúsítása érdekében a javaslat kilátásba helyezi a kisebbségi nyelvhasználati törvény, a geodéziai és kartográfiai törvény és más jogszabályok módosítását is, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának szellemében, hozzá egy szakértő csoport létrehozását, amely a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvényt előkészítené – akár úgy, hogy még ebben a megbízatási időszakban el lehessen fogadni. Mindezt a szociális összetartozás erősítése, a kisebbségek otthonérzetének javítása és a sokszínűség gazdagító érzésének kiteljesítése érdekében.
Ezt véleményezte hajnalig a koalíciós tanács. Napok kérdése, hogy megtudjuk, mi marad belőle végül a programnyilatkozatban.

Felvidék Ma