Érdeklődéssel és őszinte örömmel olvastam a 2010. augusztus 22-i, a csehországi magyar szervezetek közös, Szent István napi ünnepségéről szóló
tudósításukat, amelyhez néhány pontosító-magyarázó kiegészítést szeretnék tenni. 

A tudósító (KLA) külön kiemeli, hogy a közös megemlékezésre “most először a Prágai Magyar Kulturális Központban (PMKK) került sor”, továbbá, hogy: “Az Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata rendezte az ünnepséget közösen társrendezőivel – a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Prágai Alapszervezetével, a Csehországi Magyar Orvosok Társulatával, a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamarával és újonnan a Prágai Magyar Kulturális
Központtal.”
Mivel a “most először” és az “újonnan” kifejezések azt a benyomást
kelthetik, hogy a közös Szent István napi megemlékezésekre eddig a PMKK tartózkodó, esetleg elutasító magatartása miatt nem került volna sor az intézetben, szeretném leszögezni, hogy:
1. Ténykedésem és a rendszerváltozás óta hivatalban volt elődeim ténykedése alatt a PMKK minden, a fentebb említett és más csehországi magyar szervezet rendelkezésére állt a tekintetben is, hogy számukra (saját, ill. közös) rendezvényeikhez az összes egyeztetett alkalommal helyszínt biztosított. (Közgyűlések, megemlékezések, műsoros estek, stb.)

2. A PMKK-ban történő, közös Szent István napi megemlékezés gondolata “hivatalos” formában először MUDr. Mária Dědinová, a Csehországi Magyar Orvosok Társulatának elnöke felhívásában, 2009. augusztus 24-én merült fel. A felhívásra Dr. Kocsis László Attila úr, az Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke a felhívás szerzőjéhez intézett levelében 2009. augusztus 25-én adott pozitív választ. A PMKK részéről az elképzelést üdvözöltük és feltétlen támogatásunkról biztosítottuk. Ugyanakkor a felhívás
és a levél keltezéséből adódóan a PMKK-ban tartandó, közös megemlékezésre a következő ünnep alkalmából kerülhetett sor. Erre – legnagyobb örömömre – sor is került.
Kérem, hogy kiegészítésemet fenti formájában közölni szíveskedjenek.
Köszönettel és üdvözlettel:

Varga György,
a Prágai Magyar Kulturális Központ volt igazgatója

Felvidék Ma