A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hatodik alkalommal hirdeti meg a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciáját, mely egyben a Galántai Tehetségpont rendezvénye is.
Cél: a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítése tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet vagy további, itt nem szereplő témakörökben). 2010 a Keresztény Kultúra Éve, ezért külön felhívjuk a hitoktatók figyelmét is a témakörhöz kapcsolódó munkák elkészítésére.
A helyi értékek bemutatása 10 perces előadás keretében, számítógépes vetítés (pl. PowerPoint) segítségével. (Az előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is kapcsolódhat.)
Célcsoport:
I. kategória: az alapiskolák 5–9. és a nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. évfolyama II. kategória: középiskolások
Feltételek: Jelentkezhetnek szlovákiai diákok, egyének vagy csapatok (maximum 2 fő!), bármely szabadon választott témával.
Nem feltétel a magyar iskola látogatása, de a pályamunkákat magyar nyelven kell elkészíteni és bemutatni!
A pályázó felkészítője lehet a tanára, szülője, nagyszülője, ismerőse vagy az adott témában jártas helytörténész, szakember.
A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók a www.kutdiak.hu honlapon (pl. a GYIK – gyakori kérdések menüpont alatt).
A számítógépes feldolgozás (pl. PowerPoint) végén fel kell tüntetni a forrásanyagot (a szakirodalom pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az adatközlő/k/ neve, szül. éve, lakcíme, ha a téma megkívánja, vallása, mestersége).
A pályázat sikerét segíti elő, ha a pályázó tanácsért fordul a közeli múzeumhoz, levéltárhoz vagy a környezetében élő helytörténészekhez.
Jelentkezés: Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lapon lehet – letölthető az SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk, – amelyhez csatolni kell a pályamunka 1-2 oldalas összefoglalását és a forrásanyagot.
Jelentkezési határidő: 2010. október 8., országos konferencia: 2010. október 21–22.
A jelentkezési lapokat és az összefoglalót postán és elektronikus levélben kell eljuttatni a következő címre:
Szanyi Mária, Revolučná štvrť 970/17,  92401 Galanta;
 e-mail: szanyi.maria@gmail.com
További információk:
 Szanyi Mária,  031 / 780 4864 vagy 0911 451 024