A Magyar Koalíció Pártja felháborodását fejezi ki amiatt, hogy a szlovák kulturális minisztérium a kormány következő ülésére anélkül terjeszti be a sokat vitatott nyelvtörvény módosító javaslatát, hogy azt előzőleg – az előírásoknak megfelelően – tárcaközi egyeztetésre bocsátotta volna.

Az, hogy a nyilvánosságnak nem volt lehetősége a tervezett módosító javaslattal megismerkedni és arról véleményt nyilvánítani, elfogadhatatlan, ellenkezik a demokrácia alapvető szabályaival és összeegyeztethetetlen a nyilvánosság közügyekben való részvételének szabadságával is.

Ami magát a törvénymódosítást illeti, az MKP véleménye szerint a törvény szellemében és előírásaiban semmilyen jelentős változásra nem került sor a múlt évben elfogadotthoz viszonyítva. Csupán néhány rendelkezés összevonására és a törvény egynéhány részének mérsékelt enyhítésére került sor. Az általunk kifogásolt szankciók azonban a törvény részei maradtak, és benne maradt a kulturális minisztérium joga is a bírság kirovására. A törvény nagyrészt változatlan maradt, azok a rendelkezések, amelyek véleményünk szerint alkotmányellenesek és ellenkeznek a törvény felett álló nemzetközi dokumentumokkal is, továbbra is érintetlenek.

A módosító javaslat beterjesztését elhamarkodottnak tartjuk, mert kellő társadalmi vita nélkül került sor rá. Úgy tűnik, a kormánypártok szeretnék a nyelvtörvény kérdését mihamarabb lesöpörni az asztalról úgy, hogy megoldanák benne az alapvető problémákat. Felszólítjuk a kormánykoalíciót, ha nem érez kellő bátorságot a választási ígéretei betartásához és pl. a pénzbírságok eltörléséhez, akkor várja meg a Velencei Bizottság álláspontjának nyilvánosságra hozatalát. Az biztosan átfogóbb változásokat ír majd elő Szlovákiának a nyelvtörvényben – áll Berényi Józsefnek, az MKP elnökének ma közzé tett állásfoglalásában.

Felvidék Ma