A hétvégén a Közép-németországi Evangélikus Egyház Református Egyházmegyéjének öt lelkipásztora a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház meghívására három napos hivatalos látogatásra érkezik Szlovákiába, hogy az pár évvel ezelőtt elkezdődött testvérkapcsolatukat tovább építsék a pozsonyi egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztoraival. A német és a szlovákiai református lelkipásztorok találkozójának témája: Az egyház és a pénz. A Halléből és Branderburgból érkező vendégek nem először érkeznek kapcsolatépítés céljából Szlovákiába. Az elmúlt évben négy szlovákiai református lelkipásztor vett részt meghívásukra Wernigerodban, korábban pedig a német lelkipásztorok tettek látogatást a pozsonyi egyházmegyében.
A péntek este Nagymegyeren hat órakor kezdődő találkozón a pozsonyi egyházmegye esperese Szabó András, Batta István missziós lelkipásztor és Süll Tamás kulcsodi lelkipásztor, egyházmegyei tanácstag fogadja a lelkipásztorokat, majd közös ismerkedésre kerül sor.
Szombaton – a nagymegyeri gyülekezeti teremben – reggel kilenc órakor Süll Tamás áhítatával kezdődik a közös együttlét. Az első előadást Martin Filitz a hallei református gyülekezet lelkipásztora tartja „Mindenki a pénzről beszél“ címmel. A délutáni órákban a pozsonyi és a németországi református egyházmegyék mutatkoznak be, amit egy újabb előadás követ. Szabó András esperes az első előadás témájához kötődve „Mit mond a Szentírás a pénzről“ címmel szól a megjelentekhez.
Vasárnap a németországi lelkipásztorok istentiszteleti szolgálatot végeznek a pozsonyi egyházmegye gyülekezeteiben.

Reformata