A parlament plénum ma, az 5. ülés 3. munkanapján sürgősséggel megszavazta a szerencsejáték-törvény módosítását, így az állami Tipos fogadóiroda októbertől 40 millió eurós pótlólagos adót fizet be az államkasszába az árvízkárok enyhítésére. Módosította a plénum a foglalkoztatási szolgáltatásokat szabályozó törvényt is, s ezzel új járadékot vezetett be a foglalkoztatási támogatások sorába. Ezt a községek és azok a jogi személyek vehetik igénybe, amelyek az árvízkárok eltávolítására és a helyreállítási munkák elvégzésére vesznek fel munkaerőt. A járadékot legfeljebb 6 hónapon át fogja folyósítani a munkaügyi központ, legfeljebb a bérköltségek 95 százalékát kívánják lefedni vele a létminimum kétszeresét meg nem haladó bérek esetében. A járadék igénylője egyszeri árvízvédelmi munkaeszköz-beszerzési támogatást is kap (a tényleges költség 95 százaléka, maximum 40 euró egy munkahelyre).
A Fico-kormány által bevezetett munkahely-megtartó támogatás is fennmaradnak legalább a jövő év végéig. Ebben az esetben a szociális és egészségbiztosítási tételt téríti meg az államkassza a dolgozók 60 százalékos bér melletti kényszerszabadsága idejére. A többi intézkedés a tervezett időpontban, december végén megszűnik. Megszűnik a frissen végzettek foglalkoztatásának, képzésének és munkapiaci felkészítésének támogatása is. A költözési támogatás viszont továbbra is fennmarad, és három hónapos időtartamban az abszolvensi gyakorlatot is bevezetik.
Jóváhagyta a plénum a 2009-es költségvetési zárszámadással összefüggő hatósági és intézményi zárszámadásokat, és személycseréket hajtott végre a Szociális Biztosító Felügyelő Tanácsában. Peter Sikát, Marek Lendackýt és František Palkót visszahívta, helyükre Patrícia Bojkovát, Vladimír Tvaroškát és Ján Mikulíkot választotta meg a kormány javaslatának eleget téve.
Az 5. ülés napirendjéből már csak az alkotmánymódosítás (a mentelmi jog szűkítésének) kérdése és néhány személyi döntés van hátra.

Felvidék Ma