Ismét megrendezésre került Dercsikán a szokásos 13-i imanap, amely most is Szűz Mária jegyében zajlott. Az ünnepélyes szentmisét a dunaszerdahelyi esperesi kerület 4 lelkiatyján kívül – Bíró, Szakál, Szalay, Parák atyák – megtisztelte részvételével Herdics György apát-kanonok úr is. Az evangéliumot Szalay Gyula atya olvasta, ezután szentbeszédet mondott Szakál László János atya, annak jegyében, hogy “akinek nem atyja az egyház, annak nem lehet atyja a mennyei atya sem”. S mivel fatimai imanapról van szó, említést tett az 1917. május 13-i fatimai Mária-jelenésről, melyben a három gyermeknek többek közt megjövendölte a kommunista Oroszország megtérését. Megemlékezett a tavaly októberben elhunyt Kondor Lajos atyáról, aki mindig kedvesen fogadta a Fatimába érkező magyar zarándokokat, s egyben 1961-től ő volt a még gyerekkorukban elhunyt pásztorgyermekek boldoggá avatási perének viceposztulátora. Kondor atya nagyon sokat tett a fatimai Magyar Keresztút felépítéséért, amely az 1956-ban külföldre emigrált magyarok kezdeményezésére és támogatásával készült el. Megemlékezett a tavaly elhunyt volt dercsikai lekiatyáról, Korcsogh Imréről, aki a fatimai imanapok elindítója volt. A záróáldás után elindult a körmenet, élén a helyi tűzoltók vitték a Mária-szobrot, utánuk a hívek, akik égő gyertyáikkal teremtettek fényességet a falu sötét főutcáján.
Dercsikán legközelebb november 13-án lesz fatimai imanap.

Zilizi Kristóf
Felvidék Ma