Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a nyelvhasználati jogok érvényesíthetőségét Szlovákiában, tegnap Strasbourgban folyt tanácskozás ezekről a problémákról.  A többnyelvűségi biztost  Bauer Edit és Mészáros Alajos is kérdezte az EP-ben.

A Történelmi Nemzeti Kisebbségekért, Alkotmányos Régiókért és Regionális Nyelvekért Frakcióközi Csoport november 24-én Strasbourgban vendégül látta Androulla Vassiliout, az oktatásért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős uniós biztost. Az ülés keretében a kisebbségek nyelvhasználati jogairól folyt szakmai eszmecsere. Az európai biztos bevezető beszédében hangsúlyozta a kisebbségi és regionális nyelvek védelmének fontosságát. Kiemelte, hogy az ezeken a nyelveken beszélők előnyben vannak, hiszen könnyebben sajátítanak el újabb idegen nyelveket, így hídként szolgálhatnak az egymás mellett élő közösségek között. Androulla Vassiliou hangsúlyozta, hogy a többnyelvűségben többletérték rejlik. Európa a maga sokszínűségét a 23 hivatalos és legalább 60 regionális és kisebbségi nyelvnek köszönheti, ezek pedig kivétel nélkül egyenértékűek. Ezt a kivételes nyelvi örökséget mindenképp óvni kell. Az Európai Unió “egyesülve a sokféleségben” jelmondatának jegyében a Bizottság többek között olyan többnyelvűségi projektet is támogat, amelynek célja, hogy ösztönözze a szomszédos ország nyelvének elsajátítását.
Mészáros Alajos a szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban azt kérdezte a biztostól, mikor és hogyan reagálhat a Bizottság olyan esetekben, ha a szlovák nyelvtörvény alkalmazásakor emberi jogok sérülnek. A biztos válaszában elmondta, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájában garantált jogok és szabadságjogok betartására minden tagállam köteles, amikor uniós jogot alkalmaz. Mindez azt jelenti, ha a jogokat sértő intézkedések nem az uniós jogszabályok alkalmazása során merülnek fel egy tagállamban, akkor az Európai Bizottság hatáskör hiányában nem avatkozhat közbe. A nemzeti jog megsértése esetén a nemzeti hatóságok az illetékesek. Vassiliou biztosította a képviselőt, hogy a jövőben is aktívan figyelemmel kíséri majd a szlovák nyelvtörvény “sorsát”.
Bauer Edit képviselő asszony olyan konkrét esetet említett, amely valószínűsíti egy uniós közbelépés jogosságát. A szlovák államnyelvről szóló törvény következményeként az elmúlt hónapokban pénzbüntetést róttak ki magyar hirdetés publikálása miatt. Az apróhirdetés határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozott, miközben a fizetett hirdetés önmaga is gazdasági jellegű szolgáltatás. A képviselő asszony szerint az intézkedés fölveti az Európai Unió egyik alapelve megsértésének a valószínűségét, nevezetesen: a szolgáltatások szabad áramlásának elve sérült. Kérdésében Bauer Edit felvetette, hogy ilyen esetben indítható-e uniós eljárás az uniós törvények megszegése miatt. A biztos asszony megígérte, hogy részletesen megvizsgálja az említett ügyet. Amennyiben beigazolódik, hogy Pozsony ezzel a lépésével uniós jogot sértett, jogsértési eljárás indul ellene. A jogvita esetén a végső döntést az Európai Unió Bírósága hozza meg.
A kisebbségi és regionális nyelvek pénzügyi támogatásával kapcsolatban a biztos asszony felhívta a figyelmet arra a 2010. december 15-ig tartó internetes konzultációra, amely a 2014-2020 közötti időszak kulturális és oktatáspolitikai programjainak kialakításáról és prioritásairól szól. Androulla Vassiliou örömmel fogadná a nemzeti kisebbségek és regionális nyelvi közösségek aktív részvételét ebben a folyamatban.

(További információk a konzultációról: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2805_en.htm)

 

Bauer Edit és Mészáros Alajos EP-képviselők sajtóközleménye, Felvidék Ma