Ötödik alkalommal szervezte meg a Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériuma és az Alap Polgári Társulás a község szülöttjéről, a veszprémi gályarab prédikátorról elnevezett Bátorkeszi István Napokat.

Az október 23-án kezdődött nyolcnapos rendezvénysorozat a Komáromi Református Egyházmegye konfirmandusainak találkozójával vette kezdetét, és október 31-én, a reformáció napján a meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családok emlékére állított kopjafa koszorúzásával fejeződött be. Az október 23-án, szombaton a kilenc órakor kezdődött egyházmegyei konfirmandus találkozón több mint nyolcvan résztvevő (fiatalok, kísérők, valamint tizennyolc lelkész) vett részt. Az ifjúsági nap Tatár István kisújfalui lelkipásztor, egyházmegyei missziói előadó által vezetett játékos ismerkedővel kezdődött, mely Senkár Szabina Firesz munkatárs rajzos áhítatával folytatódott. Ezt követően a komáromi református ifjúsági színjátszó kör tagjai Cseri Kálmán műve alapján adták elő az „Álom vagy valóság“ című színdarabot, melyet csoportos beszélgetések követtek. Az ebéd után játékokkal folytatódott a találkozó a parókia udvarán és a templomkertben Erdélyi Zoltán perbetei lelkész irányításával. Ezt követően került sor az ünnepi istentiszteletre a református templomban, melyen igét hirdetett Géresi Róbert püspökhelyettes, a Firesz egykori elnöke. Fellépett a Firesz Cantante Domino kórusa Süll Kinga karnagy, egyházzenész vezetésével. A Firesz múltjáról és jelenéről Molnár Árpád missziói tanácsos, a Firesz elnöke számolt be. Majd Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor, a Firesz országos vezetőségi tagja és Szenczi Andor helyi gondnok „Álomból valóság” címmel arról számoltak be, hogy hogyan alakult át az egykori református iskola Firesz-központtá. A több mint 80 000 eurós beruházást kevesebb, mint két év alatt valósította meg a gyülekezet nem kis áldozatvállalás és hatalmas nagy gyülekezeti összefogás révén. A beszámolókat követően ünnepi köszöntőt mondott Répás Zsuzsanna, a budapesti Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, tolmácsolva az anyaországiak köszöntését és jókívánságait, kiemelve a nemzeti egység fontosságát, emlékeztetve október 23-a üzenetére. Az ünnepi együttlét a Bátorkeszi István gályarab prédikátor emlékére állított dombormű megkoszorúzásával folytatódott, melyen a bátorkeszi református kórus szolgált Szalay Katalin karnagy vezetésével. Ezt követően került sor a Fireszke Gyermek- Ifjúsági és Konferenciaközpont ünnepélyes átadására Molnár Árpád, Czinke Zsolt és a Cantate Domino kórus közreműködésével, majd estig tartó szeretetvendégséggel és kötetlen baráti beszélgetésekkel zárult a nap a parókia udvarán felállított sátrak alatt, ill. az új központ falai között.

 

Október 24-én, a vasárnapi ünnepi istentiszteleten dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tiszteletbeli püspöke szolgált igehirdetéssel, melynek keretében a gyülekezet köszöntötte a tíz éve nyugalomba vonult lelkipásztorát, Nagy Bélát nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Megható volt az egykori lelkipásztor visszaemlékezése a 36 esztendőn át végzett szolgálataira. Az ajándékok átadása és a jókívánságok elhangzása után a presbitérium tagjai ünnepi ebéden vettek részt egykori és jelenlegi lelkipásztoraikkal.

Október 25-én, hétfőn Czinke Tímea lelkész jóvoltából vetítéssel és szeretetvendégséggel egybekötött rendhagyó hittanórákra került sor az új központban a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói számára. Este ugyanitt vetítették le Antala Zsuzsanna és Somogyi Alfréd rendezésében az Én népem című dokumentumfilmet, amely a gömöri reformátusságról szólt. Utána kötetlen beszélgetés következett a rendezővel.

Október 26-án, kedden kilenc órakor Pintér Béla adott koncertet a református templomban a helyi óvodások és a Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola alsó tagozatos tanulói, valamint a martosi református alapiskola tanulói számára, tizenegy órakor pedig a felső tagozatosok és a Magán Szaktanintézet és Kereskedelmi Akadémia diákjai számára. Külön öröm és megható érzés volt, hogy egy délelőtt leforgása alatt két alkalommal is megtelt a református templom, amikor is a zene bizonyságtételén át hangzott az Istenről szóló üzenet.

Október 27-én, szerdán tizenegy órakor a Fireszke központban Szénási Szilárd martosi lelkipásztor „Kiben hisznek az amerikai sztárok?” címmel tartott izgalmas előadást a Magán Kereskedelmi Akadémia diákjai számára.

Október 27-29. között minden este hat órakor evangelizációs istentiszteletekre került sor a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferenciaközpontban. Az alkalmakat Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor, a pozsonyi egyházmegye missziói előadója tartotta Sámuel első könyve alapján „Győzelem az óriások felett” címmel.

Október 31-én, vasárnap tíz órakor úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelettel folytatódott a rendezvénysorozat az új borért való hálaadás alkalmából, melyen Czinke Zsolt és Czinke Tímea bátorkeszi lelkészek szolgáltak. Ezt követően került sor a Kálvin János emlékére állított dombormű megkoszorúzására a református templom oldalán. Este hat órakor a reformáció alkalmából igét hirdetett Niederhoffer Zoltán veszprémi lelkipásztor, koncertet adott a gyülekezet kórusa Szalay Katalin okleveles kántor vezényletével. Szíveket örvendeztető kedves meglepetése volt a gyülekezetnek az istentisztelet vége, amikor Udvardy Tibor és Szenczi Andor gondnokok szavai után előbb Dolník Judit szavalattal, Szalay Katalin egy rövid visszatekintéssel, Holop Szilvia és leánya, Célia egy kis ajándékkal köszöntötte az éppen 10 esztendeje a gyülekezetben szolgáló lelkészházaspárt. A gondnokok hálatelt szívvel szóltak az elmúlt egy évtizedről, és azokról a közös szolgálatokról, melyeket az Úr jóvoltából sikerült megvalósítani, majd átadták a gyülekezet ajándékait, melyet a lelkészházaspár meghatódva és Istennek hálát adva köszönt meg. A nemzeti fohász eléneklése után a templomkertben fejeződött be az V. Bátorkeszi István Napok a meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családok emlékére állított kopjafa koszorúzásával és a Szózat eléneklésével.

Több mint egy hét volt tartalmas, közösséget erősítő, hitet mélyítő alkalmakkal, melyeken minden korosztály megtalálhatta a magának valót, és épülhetett mindannyiunk örömére és Isten dicsőségére – tájékoztatta a Reformata honlapot Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor.

Felvidék Ma, Reformata