Jeszenszky Géza, Magyarország korábbi külügyminisztere (1990-1994, Antall-kormány), a Magyarországi Kárpát Egyesület elnöke, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja üzenetet fogalmazott Szlovákia magyar nemzetiségű polgáraihoz,és azt – közlésre – elküldte hírportálunknak is.

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Magyar Testvérek!

Engedjék meg, hogy javasoljam, a soron következő helyi választásokon elsősorban becsületes, feddhetetlen polgármestert és képviselőtestületet válasszanak. Olyan személyeket, akik eredményesen tudnak dolgozni a köz érdekében. És nem utolsó sorban olyanokat, akik a település magyar lakosságának az érdekeit, jogait jól fogják képviselni, miközben a szlovák származásúak jogai semmilyen hátrányt sem fognak szenvedni. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy szlovák többségű vezetés mellett a magyarok gazdasági és politikai helyzetének javulására nincs sok esély.

Távol áll tőlem, hogy ellentéteket szítsak a két nemzetiség között. Ellenkezőleg, meggyőződésem, hogy egész Szlovákia és az egyes városok és községek boldogulása csak e két nép, a két nyelv, Szlovákia és Magyarország együttműködése és barátsága esetén valósítható meg. Magyarország néhai miniszterelnökével, Antall Józseffel együtt egyik létrehozója vagyok annak a Visegrádról elnevezett államközi együttműködésnek, ami közel húsz éve, 1991. február 15-én jött létre, és sok jó szolgálatot tett a benne részt vevő négy országnak. Turóc megyei őseim mindig jó viszonyt ápoltak a szlovák emberekkel, lelkész őseimnek sok szlovák híve volt, akik pedig onnan nem vándoroltak el, azok mára szlovákokká lettek. Ezért én személyesen is elkötelezettje vagyok a két nemzet barátságának.

Száz évvel ezelőtt a mai Szlovákia déli részén túlnyomó többségben magyarok éltek.  Az elmúlt század sok történelmi megpróbáltatása lecsökkentette az ott élő magyarok számát és még inkább arányát. Önök mégis megőrizték őseik nyelvét, zenéjét, táncait. A mai Magyarország, a maradék magyar haza nem feledkezik meg azokról a magyarokról, akiket az I. világháború után egy rossz békeszerződés az ő megkérdezésük nélkül elválasztott tőlünk. Igyekszünk számukra minden segítséget megadni, hogy megőrizzék a magyar szót, azt a magyar kultúrát, ami nagy érték, amire joggal vagyunk büszkék. Szlovákia déli részén ma a szlovák nyelvet mindenki ismeri. Nagy előny, aki e mellett ismeri az angol, a német, vagy a francia nyelvet is. De itt, a Kárpát-medencében legalább annyit ér, ha valaki nemcsak beszéli, de írni és olvasni is tudja a magyar nyelvet. Azt a nyelvet, amin gyönyörű verseket írtak, amelyen gyönyörű dalokat lehet énekelni, amelyen fontos tudományos eredmények születtek. Nagy könnyelműség, ha ezt a kincset veszni hagyják. Hogy ez ne történjen meg, szavazzanak a magyar nemzetiségű jelöltekre, akik ki fognak állni a magyarok nyelvhasználati jogai és magyar nyelven történő oktatása mellett. Mi, Magyarországon élők, a most megválasztott és erős magyar kormány, segíteni akar a szlovákiai magyaroknak is. Csak fogadják el ezt a segítséget és válasszák azokat, aki készek és akarják fogadni ezt a segítséget. Szavazzanak a … . listájára!

A közeli jövőben népszámlálást is tartanak Szlovákiában. Nagyon fontos, hogy minden magyar nemzetiségű, magyar hátterű személy bátran vallja magát magyarnak. Ebből semmiféle hátránya nem származhat. Ezt nemcsak Szlovákia törvényei és alkotmánya garantálja, hanem az Európai Unió, ahol a diszkrimináció minden formája szigorúan tilos és büntetendő. Abból viszont komoly hátránya származhat a szlovákiai magyaroknak, ha a tényleges számnál kevesebben vallják magukat magyarnak, mert ez esetben elveszíthetik meglévő nyelvhasználati jogaikat, megszűnhet a magyar nyelvű óvoda és iskola (ahol van), csökkenhet a magyarság érdekérvényesítő képessége.

Isten segítse és tartsa meg Önöket, és legyen igaza Kossuth Lajosnak, aki 150 évvel ezelőtt írta: “Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között! Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom! Íme egy mosolygó jövő valamennyiök számára!”

 

Jeszenszky Géza

Felvidék Ma