A zselízi Szent Jakab templomban a Mária Légió Comitiuma november 6-án a hívekkel, a segédimádkozókkal, Ft. Galgóczi Rudolf és Nagy Péter lelkiatyákkal, valamint Inge testvérrel, a bécsi szenátus tagjával szentmisén, majd filmvetítéssel emlékezett meg Frank Duff halálának 30. évfordulójáról.

Az Írországban született F. Duff 1921-ben alapította meg a Mária Légiót, melynek célkitűzése a világiak lelki fejlődése és apostoli tevékenységének előmozdítása volt. Mindez egyházi vezetés mellett, a Szűzanya zászlaja alatt, Krisztus országának mielőbbi megvalósulása érdekében. A Mária Légió elterjedt a világ szinte valamennyi országában. Közel 3 millió tagja és ennél jóval több segédimádkozója van. 1965-ben VI. Pál pápa nagyrabecsülése jeleként elismerte és megerősítette F. Duff apostoli téren végzett munkáját. Duff 1980. november 7-én halt meg Dublinban, 1996-ban Dublin érseke boldoggá avatását kezdeményezte.

A zselízi szentmise előtt szentgyónáson vehettünk részt Ft. Dobrovodsky Péter atyánál ,majd megkezdtük 33 napos önátadásunkat Mária által Jézusnak, amit december 8-án fejezünk be. Az ehhez szükséges útmutatást Montforti Grignon Szent Lajos “Mária által Jézushoz” c. könyvének alapján fogjuk végezni. Az első 12 napos időszak alatt meg kell szabadulnunk a világ szellemétől, napi imák és elmélkedések segítségével. Ezután három hetet fordítunk arra, hogy megteljünk Jézus Krisztus szellemével Szűz Mária által. Mindezekhez szükséges az erős akarat, önmegtagadás, a kereszt szeretete, Krisztus szeretete az oltáriszentségben, teljes önátadás és átalakulás a Szentlélek által. Magunkat és mindenünket Istennek kell átadnunk, és mindenkiért imádkoznunk kell. A három hét elteltével ismét szentgyónáshoz járulunk és áldozunk azzal a szándékkal, hogy magunkat a Boldogságos Szűz által a szeretet szolgájaként az Üdvözítőnek ajándékozzuk. “Szűzanyám, gyöngeségem tudatában Téged kérlek, kegyelmeid által segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és hordozni mindennapos keresztjeimet. Mindent Isten akarata szerint kívánok tenni. Jézusom,Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. Égi édesanyám és királynőm, Te ajánld fel imáimat,áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt,a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim minden értékét Neked adom”-imádkozzuk. A szentmise után a plébánián dokumentumképek vetítése során megismerkedtünk F. Duff életével, és elimádkoztuk a boldoggá avatásáért szóló imát. A megemlékezést agapéval zártuk.

A rendezvényről készült fényképek megtekinthetőek a Képgalériánkban, a fényképre kattintva.

Felvidék Ma, Belák Klára, Fotók: Mokos Éva