110x120

November elsejével hatályba lépett a központi államigazgatási szervek hatásköreinek módosításáról szóló törvény, amely tisztázza, hogy az egyes szakpolitikákért a kormányban melyik minisztérium és miniszter viseli a felelősséget. Nagy József (Most-Híd) személyében a környezetvédelmi tárca élén új minisztere is lesz a kormánynak.

 

 

A kulturális minisztérium mától csak a kultúráért felel, az idegenforgalom fejlesztését a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma veszi át, amelynek felügyelete alá kerül az építőanyag-gyártás, a lakáspolitika, a lakástámogatás, az építkezési szabályozás, a területfejlesztés, a közmunka-szervezés, de az európai uniós alapokból meríthető fejlesztési támogatások koordinálása is. A szupertárcának is nevezett minisztérium élén Ján Fígeľ miniszter, első számú kormányalelnök áll.

Rudolf Chmel tárca nélküli kormányalelnök hivatala is mától létezik. A hatásköri törvény szerint ő irányítja és koordinálja a kormány munkáját az emberi jogok, a nemzeti kisebbségek jogai, az egyenlő bánásmód és nemi egyenlőség területén. Együttműködik a kisebbségek oktatási-nevelési feladatainak teljesítésében, valamint ő osztja el a kisebbségi kultúrák támogatására szánt pénzeszközöket. Beleszólási joga lesz a kisebbségi nyelvű rádiós és televíziós adások sorsába is. Rudolf Chmel hivatala a kormányhivatalon belül alakul meg, ennek költségvetése a kormányhivatal költségvetési fejezetében kerül meghatározásra. Mától a kormány tanácsadó szervei közül megszűnik a tudományos-műszaki és a bűnözés-megelőzési tanács, éltre jön viszont az emberjogi, nemzeti kisebbségügyi és nemi egyenlőség kormánytanácsa.

A gazdasági minisztériumtól a külkereskedelmi tanácsosok koordinálást január elsejével a külügyminisztérium veszi át. A ma nevet változtató, így ezen túl csak gazdasági minisztérium leadja az építésügyet, átveszi azonban a védelmi minisztériumtól a hadászati termék- és fegyverzetkereskedelem – elsősorban külkereskedelem – koordinálását és lebonyolítását.

Ma kezdi meg működését az önálló környezetvédelmi minisztérium, Nagy József (Most-Híd) vezetésével, s ezzel Simon Zsolt miniszter már csak a földművelés-ügyi és vidékfejlesztési tárca vezetője marad.

Nagy Józsefet jelenlegi államtitkári posztjáról november másodikai hatállyal már felmentette a kormány, Ivan Gašparovič államfő holnap nevezi ki miniszterré.

 

Felvidék Ma