Mészáros Márta, Taksony község polgármestere tájékoztatta honlapunkat az elmúlt választási időszak tevékenységéről, eredményeiről, és a jövőt illető elképzelésekről.

A négy évvel ezelőtt vállalt programból mit sikerült egészen vagy részben teljesíteni?
Az elsők közt sikerült pénzeszközöket szereznünk a helyi közutak javítására. Ez 2004-ben volt, amikor biztosítani kellett az Európai Bizottság csatlakozás előtti alapjaiból származó, a SAPARD programon belül ,,Helyi közutak felújítása Taksony községben,, című projekt társfinanszírozását. Szintén pénzügyi támogatással sikerült községi tulajdonban lévő területen 19 közművesített telket kialakítanunk. Itt már nagyban folynak az építkezések. Nagyon büszke vagyok a 18 új bérlakásra, amelyeket a nyáron adtunk át a fiatal családoknak.

A falu életének melyik területe az, ahol lényeges fejlődés tapasztalható?
A legnagyobb fejlődés a beruházások terén tapasztalható, ami annak köszönhető, hogy falunkban kidolgoztunk egy fejlesztési tervet, valamint sikerült néhány fontos terület tulajdonjogi viszonyát rendezni. Említésre méltó az a tény, hogy falunkban elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat. Ebben az évben megvalósult egy régi álmunk. A földművelésügyi tárca Vidékfejlesztési programjának keretében felújítottuk a falu valamikori központját. A főtér csodálatos változáson ment keresztül. Kialakítottunk egy pihenőparkot, játszóteret, piacteret, buszmegállót. Nagy előrelépést jelent a műszakilag nagyon elavult közvilágítás, valamint a helyi hangszóró felújítása.

Vannak-e félbehagyott vagy befejezetlen projektjeik?
Befejezetlen projektünk nincs. Viszont ebben az évben pályázatot nyújtottunk be a volt iskola épületének átépítésére, a környezetvédelmi alap pénzügyi támogatását kértük a háztartásoknak a szennyvíz-csatornahálózatra való rákapcsolására, a hulladékgazdálkodással járó gondok megoldására. Bízunk abban, hogy az elbírálás alatt levő pályázataink sikeresek lesznek. Folyamatban van a további bérlakások terveinek kidolgozása.

Az Ön véleménye szerint az államnak, a törvényhozásnak, az önkormányzatiság melyik területét – feladatát, szerepét, stb. – kellene átértékelnie a jobb, minőségibb munka érdekében?
Az önkormányzatokra átruházott jogkörök ellátásával nem lenne különösebb gond, hiszen a hivatalban szakképzett munkaerőket alkalmazunk. Amit szeretnénk, az az, hogy az állam ezen jogkörök ellátására elegendő pénzügyi keretet biztosítana. Gondolok itt főleg az iskolai intézményeinkre és a szociális segítségre szorulók támogatására.

Hogyan értékeli a szűkebb és a szélesebb régió településeinek együttműködését, illetve a testvértelepülési kapcsolatok színvonalát?
Falunk tagja több társulásnak. Ezek közül megemlíteném a Dudvág Kistérséget, amelynek vidékfejlesztési programja a társulás tagjainak, tehát a mi önkormányzatunknak elképzeléseit is tartalmazza. Célunk az életminőség javítása, amely magába foglalja a közművesítést, a szolgáltatások színvonalának emelését, illetve a gazdaság fejlesztését. Hivatalos együttműködési szerződésünk egyetlen településsel sincs, viszont több magyarországi községgel van tartósnak mondható barátságunk.
Itt említem meg a 2008-ban Taksony Nagyközség Önkormányzatával közösen megvalósult magas színvonalú kultúreseményt.

Mit tart az elkövetkező 4-8 év legfontosabb teendőinek falujában?
Az elkövetkező időszakban rengeteg tennivalónk van. Többek között felújításra várnak a helyi utak, járdák. Meg kell oldanunk a környezetvédelem területén a legégetőbb problémákat, beleértve a válogatott hulladékgyűjtés tökéletesítését, a falu tulajdonában levő épületek karbantartását, az erdő revitalizációját. A beruházások megvalósítása mellett továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni hagyományaink ápolására, a műemlékvédelemre, és főleg a jó és békés emberi viszonyok megtartására. Azt szeretném, ha minden taksonyi büszke lehetne falujára.