A napokban már több helyen is olvashatták, hogy a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége járási szinten aláírt egy együttműködési szerződést, mely alapjául szolgál egy jobb, összhangot kereső együttműködésnek.

2007-ben, kinevezése után, Lázok Attila, a Csemadok Dunaszerdahelyi járási titkára már előrevetítette egy ilyen együttműködés fontosságát, kiemelte, hogy fő feladatai közé sorolja ennek elérését. Az eltelt években sikerült kialakítani azt a hátteret, ami lehetővé tette, hogy a három, járásunkban is működő szövetség leüljön egy asztalhoz, és hozzáfogjon a közös munkához.

Miért volt fontos, hogy a három szövetség papíron is lefektesse az együttműködés alappilléreit?
Lázok Attila: 2008-ban már találkozott egyszer a három szervezet, hogy megbeszéljék az együttműködést, viszont a szavakat nem követték érdemben tettek. Úgy gondoltuk, hogy ha papíron, hivatalos keretek között történik meg egy ilyen megállapodás, akkor a résztvevő felek talán komolyabban odafigyelnek majd a szerződésben tett ígéretekre, és megpróbálják majd betartani azt.
A pontokat olvasva két bekezdés ragadja meg leginkább a figyelmet. Az első pontban az óvodákba és iskolákba való beíratás, majd az utolsóban a 2011. májusában esedékes népszámlálás van kiemelve. Hogyan tud együttműködni ezekben a pontokban a három szövetség?
L.A.: Úgy gondolom, hogy a választmányok elsődleges feladata az, hogy a megállapodás szövegét eljuttassák alapszervezeteikhez. Mindhárom szervezetnek fel kell mérnie, hogy helyi szinten hogyan vélekednek a vezetők a beiratkozási program és a népszámlálás kampányának lehetőségeiről. Fel kell mérnünk, hogy a szülők, pedagógusok, csemadokosok mivel tudnak hozzájárulni a kampányok publicitásához és sikeréhez. Miután ezeket az információkat begyűjtöttük, a járási elnökségek közösen megvitatják, hogy járási szinten mivel tudják támogatni a helyi szervezeteket. Gondolunk itt előadókra, kultúrműsorokra. Javasolni fogjuk, hogy a beiratkozási programot mindenhol kössék össze a népszámlálással, mivel a két dolog szorosan összefügg. Ha kevesebb gyereket íratnak a magyar szülők magyar óvodákba és iskolákba, minden bizonnyal kevesebb lesz az olyan család, aki magyarnak fogja vallani magát. A pedagógusoknak fel kell ismerniük, hogy megélhetésük függ a beíratások kimenetelétől, a szülőknek, hogy megszűnhetnek a helyi iskolák, ha kevés a beíratott gyerek, a csemadokosnak pedig az utánpótlás lehetőségét kell látniuk a magyar intézményekbe való beíratásban. Magyar nyelvünk, kultúránk és hagyományaink fenntartása azokon a szülőkön múlik, akik most és a jövőben készülnek gyermekeiket beíratni a magyar tannyelvű intézményekbe.
Az mindenki számára világos lehet, hogy miért fontos a beíratási program, de miben rejlik a népszámlálás fontossága, fokozott publicitása?
L.A.: Elsősorban a peremvidékeken élők veszélyezettsége okozza a kampány nagy erejű kiterjesztését, hiszen náluk a 20 %-os küszöb átlépése és fenntartása a mérvadó az anyanyelv használati törvény miatt. Másodsorban, ha a magukat magyarnak vallók száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat, akkor ez a csökkenés megállíthatatlan folyamattá válhat, amely növekedni fog, és fenn fog állni a veszélye annak, hogy a következő, vagy azutáni népszámlálásokkor, tehát 10 vagy 20 év múlva számunk a felére is csökkenhet. Ezen kívül a nemzeti kultúra támogatottsága, a sajtótermékek, TV adások, könyvek, újságok, magyar nyelven való megjelenése is veszélybe kerülhet egyrészt a szlovák, másrészt a magyar kormány részéről. Ezért fontos, hogy ezt a folyamatot amennyire lehet megfékezzük, és elérjük, hogy számunk most és a jövőben inkább növekedjen, mint csökkenjen.
Ön, aki a Csemadok járási titkáraként nap mint nap a magyar kultúrával dolgozik, hogyan értékeli a dunaszerdahelyi járás kulturális életét?
L.A.: Hát ezt a kérdést nehéz lenne megválaszolni… Ha lehet, akkor inkább csak a Csemadok tevékenységét értékelném. Pénteken valósult meg az őszi Alapszervezetek Találkozója Csallóköztárnokon, ahol kiértékeltük a előző határozatok és a járási konferencia által meghatározott célok és feladatok teljesítését. Országos alelnökünk, Mézes Rudolf, aki egyben a galántai területi választmány titkára is, dicsérettel illette a titkárságot, amiért a nehézségek ellenére sikerült elérnünk azt, hogy járásunk alapszervezeteinek és tagjainak száma növekedjen. Csak informatív jelleggel: 2004-ben 29 alapszervezet működött, míg most, 2010-ben 43, ami 50 %-os emelkedést jelent. Folyamatosan megpróbáljuk megszólítani és beépíteni szervezetünkbe a fiatalokat az Új Generáció program keretein belül. Ennek első kézzelfogható példája az október 2-án, Ekecsen megszervezett Ifjúsági Találkozó. Úgy érzem, hogy hatékonyabbá vált az alapszervezetek találkozójának menete és lefolyása – helyet teremtettünk a tapasztalatcserének, a problémák és sikerek megvitatásának, a bennünket érintő problémák megbeszélésének. Ennek kapcsán, és a közelgő helyhatósági választások hatására megszületett egy felhívás, amit igyekszünk mindenhová eljuttatni, mivel a Csemadok létét és jövőjét is befolyásoló témáról fogunk döntést hozni. A felhívás szövege a következő:
Tisztelt Csemadok Tagok, kedves Barátaink!
A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, a járás alapszervezeteinek képviselői, a 2010. november 12-én, Csallóköztárnokon tartott találkozójukon az alábbi felhívást fogadták el:
Tisztelettel kérünk minden Csemadok tagot, hogy a 2010. november 27-én tartandó helyhatósági választásokon, közös jövőnk formálása érdekében vegyen részt! Ennek érdekében kérjük az alapszervezeteinket, hogy községeinkben és városainkban mozgósítsák tagságukat, hogy vegyenek részt a településeink jövőjét meghatározó eseményen!
Támogassák szavazatukkal a szlovákiai magyar érdekeket képviselő polgármester és képviselőjelölteket, Csemadok tagokat!
Mindezt előre is köszönjük!
A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya

Bízunk benne, hogy a Csemadok fáklyájának lángja még sokáig égni fog, és lesz utánpótlás, aki a lángot még nagyon sokáig őrizni fogja!

 

Felvidék Ma, Petőcz Andrea

{iarelatednews articleid=”25078,25232″}