Az elmúlt választási időszak eredményeiről és a tervekről Iván Gyula, Vágfarkasd község polgármestere tájékoztatta honlapunkat, az infrastruktúra karbantartásáról, felújításáról, modernizálásáról, kultúráról, a régió településeinek együttműködéséről.

A négy évvel ezelőtt vállalt programból mit sikerült egészen vagy részben teljesíteni?

A községi hivatal új épületének befejezése.
2009-ben befejeztük a községi hivatal épületének felújítását így a falu önkormányzata 2010 januárjától már a felújított épületben folytatja tevékenységét. A kiürült régi hivatali épület déli szárnyát bérbe adtuk az állami rendőrség körzeti osztályának. Az északi szárny belső átalakítására van kész tervdokumentációnk. A jövőben az átépítés után itt kap majd helyet a nyugdíjasklub és az IFI klub is. Az eskető nagytermében egy kis helytörténeti múzeumot szeretnénk berendezni. Abban az épületben pedig, ahol eddig az állami rendőrség székelt, négy bérlakást alakítottunk ki.

A helyi utak karbantartása és felújítása.
A Barkáti út felújítására tervdokumentációt készíttettünk, s a gazdasági minisztériumtól 427 ezer € (12.863.802 SKK) vissza nem térítendő pénzügyi támogatást kaptunk az út megépítésére. Így egy alapjaiban is teljesen új betonút került megépítésre a szomolai elágazástól egészen az ún. ipartelepi letérőig, mintegy 1,3 km hosszúságban. Ennek köszönhetően az ipartelep felé irányuló teherforgalom most már ezen az új úton, a falut elkerülve bonyolódik le. A helyi utak karbantartását minden év tavaszán elvégeztük. A leginkább igénybevett helyi utak a Lóger, Csendőr utca és Külső sor felújítására is vannak építési engedéllyel rendelkező tervdokumentációink.

A falu főterének komplex építészeti megtervezése és megépítésének elkezdése.
50 000.- € értékben egy új parkot és játszóteret alakítottunk ki a Botka közi bérlakások és a katolikus templom közötti területen.

Fásítási program a falu utcáiban.
A faluközpontban és a főút felvégi részén új, alacsony növésű díszfákra cseréltük le a nem ebbe a környezetbe illő nyírfákat.

A kulturális élet fellendítése, hagyományaink ápolása.
Négy alkalommal is sikeresen pályáztunk a Town Twinning uniós pályázaton. Két alkalommal (2007- ben és 2008-ban) nyári nemzetközi ifjúsági találkozókra, 2009-ben és 2010-ben pedig az Őszi Farkasdi Vásár rendezvényeire kaptunk pénzügyi támogatást. Rendszeresen megemlékeztünk az 1. és 2. világháború farkasdi áldozatairól, 1848- 49 hőseiről, akiknek tiszteletére kopjafát is állítottunk. Minden évben volt nótaest, farsang végén tőkehúzás, vásárkor szüreti felvonulás. Két alkaĺommal is volt helytörténeti kiállítás, amit még a testvértelepülésünkbe Nagybánhegyesre (Magyarország) is elvittünk. 2009 nyarán mintegy két hétig táborozott a budakalászi Szent István Cserkészcsapat és szlovákiai kiscserkészek a Vág mentén a sóki vízlépcső mellett. A tábor előkészítésében és a táborozás idején is segítettünk a szervezőknek. Helyi fiatalok és kézművesek is részt vettek néhány alkalommal a tábor programjaiban. Hosszú évek során tervezgettük a Betlehemi szokás felújítását Farkasdon. 2008 karácsonyára ez a tervünk is megvalósult. Ezt a szép hagyományt 2009-ben is folytattuk, és a jövőben is szeretnénk továbbvinni.

A helyi társadalmi és civilszervezetek és történelmi egyházak anyagi és erkölcsi támogatása és a velük való szorosabb együttműködés kialakítása.
Az elmúlt 4 év alatt a helyi tömegszervezeteknek és egyházaknak 98 583 EUR (2,97 mil. Sk) támogatást adtunk. A helyi nyugdíjasok karácsonyi vásárlási utalványai 13 046 EUR – t (393 ezer Sk) tettek ki. Anyagi helyzetünkhöz mérten tömegszervezeteink a jövőben is számíthatnak az önkormányzat támogatására.

Ami terven felül sikerült

Öntöző vízhálózat kiépítése a falu központjában.
2009-ben a falu központjában minimális beruházási költségekkel öntöző vízhálózatot építettünk ki. A Botka közi bérlakások mellett létesítettünk egy fúrt kutat és egy kis vízművet a bérlakások pincéjében, ahonnan vízzel látjuk el az egész faluközpontot. Így öntözhetőek lettek az új és a régi park zöldterületei, valamint a katolikus templomtól a főút melletti területek egészen az egykori kultúrházig és a COOP üzletig.

A közvilágitás modernizációja.
A helyi közvilágítás korszerűsítésére 2,5 millió koronát (82984,8 €) kaptunk a Szlovák Energetikai és Innovációs Ügynökségtől (SEIA). A beruházás megvalósult, ami mintegy 30 százalékos energia és költségmegtakarítást eredményez a falunak.

Oktatási módszerek korszerűsítése.
A projekt kivitelezésére iskoláink 3,7 millió koronát (122817,5 €) kaptak. Főleg a német és angol nyelvoktatás korszerűsítése volt a cél új informatikai és didaktikai eszközök bevezetésével.

A tűzoltószertár épületének rekonstrukciója.
Az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium a felújításra 251 961 € vissza nem térítendő pénzügyi támogatást hagyott jóvá. Megtörtént a közbeszerzések ellenőrzése, ami után még novemberben elkezdődik az építkezés.

A csatornahálózat befejezése és a szennyvíztisztító bővítése – Negyed és Farkasd közös projektje.
A környezetvédelmi minisztérium által már jóváhagyott projekt, amelyre a két falunak együtt 9 941 395 € összeget hagytak jóvá. Ebből a pénzből lényegében kibővül a szennyvíztisztító, a két falu befejezi a csatornahálózatát, és az összes, még a hálózatra nem csatlakoztatott ingatlant rákötjük a fővezetékekre. Farkasdon ez mintegy 522 családi házat érint, amelyek tulajdonosinak lényegében a rákötés beruházási költségének töredékével kell csak hozzájárulniuk a kiadásokhoz.

A falu életének melyik területe az, ahol lényeges fejlődés tapasztalható?
Úgy érzem a társadalmi és kulturális élet és a hagyományápolás területén tapasztalható előrelépés. Köszönhető ez annak is, hogy minden ilyen jellegű kezdeményezést támogatott az önkormányzat. Úgy anyagilag mint erkölcsileg. Megalakult az IFI, a helyi fiatalok Csemadok mellett működő ifjúsági csapata, amely minden kulturális rendezvény szervezésében oroszlánrészt vállalt. Ezenkívül megalakult a Forcas polgári társulás, amely szintén kivette részét a kulturális és társadalmi események szervezéséből. Megalakult a farkasdi lovasok polgári társulása, a FARLOV, amely már három alkalommal is szervezett amatőr western lovasversenyt. A legutóbbi versenyen már szinte az ország minden tájáról voltak résztvevők. Nagyon aktív tevékenységet folytatott a nyugdíjasklub, a tűzoltószervezetet a futballklub. Óriási sikernek számít, hogy az asztaliteniszezők csapata felkerült a 3. ligába.

Az Ön véleménye szerint az államnak, a törvényhozásnak, az önkormányzatiság melyik területét – feladatát, szerepét, stb. – kellene átértékelnie a jobb minőségű munka érdekében?
A pénzleosztás területén volna javítanivaló. Az idei évben például az adókból járó részesedés kiesése október végéig mintegy 75 ezer Eurót tett ki. A pályázatok elbírálásánál is lehetne igazságosabb a rendszer. A korrupció megszüntetése is könnyebbé tenné az önkormányzatok életét.

Hogyan értékeli a szűkebb és a szélesebb régió településeinek együttműködését, illetve a testvértelepülési kapcsolatok színvonalát?
Jól működik a vágsellyei járás öt faluját, Negyedet, Farkasdot, Zsigárdot, Peredet és Deákit összefogó Csángó Mikrorégió. Itt főleg kulturális együttműködésre gondolok, de más területen is szoros a kapcsolat. Van egy nagy közös tervünk a községeket teljes mértékben lefedő optikai kábelrendszer kiépítésére. A kivitelezésre a Csángó Mikrorégió régió többi településével együtt egy nagyszabású regionális projektben pályázat útján tervezünk pénzt szerezni. Megvalósulása esetén minden háztartásnak lehetősége lenne korszerű és gyors internet- és vezetékes telefon-csatlakozásra, valamint a digitális TV is elérhető közelségbe kerülne. Testvértelepülési kapcsolatban vagyunk magyarországi (Nagybánhegyes, Polgárdi), ausztriai (Neuhoffen), romániai (Pankota) és szlovákiai (Slovenská Lupča) településekkel. Egymás kulturális rendezvényein kölcsönösen részt veszünk. Főleg a nyugdíjasklub, iskoláink diákjai és a Csemadok mellett működő IFI klub a legaktívabbak ebben a kapcsolattartásban.

Mit tart az elkövetkező 4-8 év legfontosabb teendőinek falujában?
Legfontosabbnak azt tartanám, hogy sikerüljön megvalósítani az elkezdett beruházásainkat, felújítani az iskola épületét és a csapadékvíz-elvezető árokrendszert, hogy elkészüljön az optikai kábelrendszer, hogy fel tudjuk újítani a faluközpontot, s főleg legyen munkalehetőség a faluban, hogy a fiatalok itt maradjanak. Szeretném, ha egymást el tudnánk viselni, ha minden lakosunk jól érzené magát Farkasdon.