2011. január elsejétől az állami intézmények kötelesek az általuk megkötött szerződéseket az interneten közzétenni. A szerződés csak a közzététel után léphet érvénybe. A politikai pártokra ez a kötelezettség nem vonatkozik, működésüket külön törvény szabályozza.
Szlovákiában azok a pártok jutnak állami támogatáshoz, amelyek a parlamenti választásokon legalább 3%-os eredményt értek el. Minden szavazatért az átlagkereset egy százalékát. Ezt az összeget a négyéves ciklus alatt kétszer kapják meg, egyszer a választások után, majd évente ennek az összegnek az egynegyedét. (2009-ben az átlagkereset 744 euró volt.) Emellett a pártok a parlamenti mandátumokért is állami támogatásban részesülnek. A 2010-2014-es időszakban körülbelül 40 millió euróba kerül az államnak a pártok támogatása. Azonban a pártokat nem az állami szervek hozzák létre, hanem a polgárok, ezért nem tekinthetők állami intézményeknek, és nem is vonatkoznak rájuk így azok kötelezettségei.

Felvidék Ma
{iarelatednews articleid=”24230,23782″}