1598. december 6-án született Késmárkon Augustini Keresztély botanikus, természettudós, a magyar balzsam feltalálója. Baselben szerzett orvosi diplomát majd Bécsben II. Ferdinánd orvosa lett, 1631-ben füvészkertet létesített, ezért a császártól magyar nemességet és „ab Hortis” (füvészkerti) előnevet kapott. A császár halála után visszatért szűkebb hazájába, a Szepességbe. Járta a Tátrát, botanikával és ásványtannal foglalkozott. 1640-ben kezdte előállítani a magyar balzsamnak nevezett törpefenyő-olajat, később pedig a borókafenyő olajból készített kárpáti balzsamot; mindkettőt gyógyító orvosi gyakorlatában használta fel. Két, mások által gyakran idézett, sajnos időközben elveszett munkájáról tudunk; az egyik, a De gemmis Hungariae a magyarországi drágakövekről és féldrágakövekről szól, a másik, a De Balsamo Hungariae Carpathico pedig a már említett két gyógyító olajról. 1650. augusztus 21-én halt meg. Kakaslomnicon az evangélikus templomban van eltemetve.

Felvidék Ma, Magyar Szabadalmi Hivatal