Őry Péter

Az MKP a helyhatósági választásokon polgármesterek tekintetében országosan a negyedik, a képviselők számát tekintve pedig az ötödik helyet szerezte meg a párt. Miként értékeli az elért eredményeket az MKP országos vezetése? – Őry Péter, a párt önkormányzati alelnöke az MKP e héten megjelent közleményében válaszolt erre a kérdésre.

– Először is köszönjük mindenkinek, aki elment szavazni, élt alapvető politikai jogával, természetesen külön azoknak, akik a Magyar Koalíció Pártja jelöltjeire szavaztak. A várakozásnál magasabb részvételi arány azt jelzi, a polgárok egyre inkább érzik, hogy a demokrácia pillérei az országban a helyi önkormányzatok, s ezt jó tudni.
Jelöltjeink szereplését megnyugvással vettük tudomásul, annál inkább, mert a statisztikai hivatal által kiadott és a sajtó által is prezentélt eredményét is jobban szerepeltünk, hiszen a kizárólag az MKP színeiben indult és megválasztott 129 polgármesteren kívül további 37 tagunkat koalíciós jelöltként, s ugyancsak 37-et pedig független jelöltként választottak meg a polgárok, összesen tehát 203 tagunk tölt be polgármesteri posztot Dél-Szlovákiában. Hasonló a helyzet a képviselőkkel is, tehát a hivatalosan kimutatott, pártszínekben szerepelt 1 194 képviselőn kívül további több mint száz koalíciós vagy független jelöltként jutott mandátumhoz. Azért tartjuk biztatónak és megnyugtatónak ezt az eredményt, mert ebből az világlik ki, hogy a magyar választók igen jelentős része tartja fontosnak az önálló szlovákiai magyar politizálás fenntartását és megerősítését, másfelől pedig azt bizonyítja, hogy az MKP jól felkészült és megbízható szakembereket tudhat a soraiban, akik tudását és elkötelezettségét méltányolják települési közösségeink is.

Mire kötelezi a pártot ez az eredmény? Kérdezem ezt azért is, mert az önkormányzatok nincsenek irigylésre méltó helyzetben, a gazdasági válság jelei, nyomai mindenütt tapasztalhatók, ugyanakkor a választók igényesek.
– Az elért eredmény nem vége, hanem a kezdete egy újabb időszaknak, amelyben a párt képviselőinek újra bizonyítaniuk kell, hogy képesek tenni településeinkért, ha úgy tetszik, szülőföldünkért. Én úgy tapasztalom, hogy az emberek többségét a bizalom további megfontolt és kitartó munkára ösztönzi, minket is arra kell sarkalnia tehát a választói bizalomnak, hogy legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint dolgozzunk a köz, valamennyiünk érdekében. Központi szinten például szükségesnek tartjuk egy olyan intézményi háttér kiépítését, amely hozzájárulna az önkormányzatiság további fejlesztéséhez, egyszersmind konkrét segítséget nyújtana polgármestereinknek, képviselőinknek azzal, hogy figyeli és értelmezi az ezzel kapcsolatos törvényeket, de a különböző pályázati lehetőségeket is, amelyekre nemcsak a figyelmet hívja fel, hanem adott esetben a projektek kidolgozásában is segíteni tud. Ugyanakkor fontos, hogy a kommunális politika iránt érdeklődő fiataloknak is segítsünk, akár elméleti képzések szervezésével is.
Ugyancsak fontos lesz az elkövetkező négy esztendőben, hogy a különböző önkormányzati tömörülésekkel, szervezetekkel – beleértve a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségét is – olyan irányú nyomást gyakoroljunk a kormányra és a parlamentre, hogy folytassa a fiskális decentralizációt olyan formában, amely biztosítja az országos adóbevételek újszerű és korszerű elosztását, hogy a települési önkormányzatok finanszírozása több pillérre épüljön. Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a korábbi kormány minden bejelentés nélkül gyakorlatilag folytatta a közigazgatás decentralizációját, további jog- és hatásköröket rótt az önkormányzatokra, amelyek ellátáshoz azonban nem biztosított anyagi forrásokat.