A Harsányi János Szakkollégium idén egy napos szakmai program mellett szervezte meg a Szlovákiai Magyar Fiatal Közgazdász-találkozót, amely a hatodik évfolyama volt a legsikeresebb felvidéki közgazdász-konferenciának.
A válságból lassacskán ébredező gazdaságnak különösen nagy problémát okoz a még inkább növekvő munkanélküliség, így idén a konferencia előadói az emberi erőforrás menedzsmentjének néhány aktuális kérdését járták körbe.A konferencia kezdetén, a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjának aulájában a nagy számban megjelent közönséget Szabó Ingrid, a  Gazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettese köszöntötte. A megnyitóbeszédében üdvözölte a több országból érkező résztvevőket is, ezt követően pedig már az előadóké volt a főszerep. Elsőként Milovecz Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz-hallgatója, a vezetési tanácsadás szakmai világát próbálta közelebb hozni a hallgatóságnak. Emellett az elmúlt években tapasztalható trendekről is szólt és így kiderült, a gazdasági válság ezt a szakmai ágazatot sem hagyta  negatív hatások nélkül. A magyarországi helyzetről beszélve pedig a fiatal előadó azt is elmondta, érdekes tendencia, hogy a tanácsadó vállalatok nagy arányban kapnak megbízásokat a közszférából.

Milovecz Ágnest követően ugyancsak a Pécsi Tudományegyetemről érkező előadók következtek, ugyanis két hölgy tartott  közös előadást. Dr. Farkas Ferencné és doktorandusz-hallgatója, László Krisztina érdekes elemekkel tarkított előadása a “Karrier és/vagy család – avagy mítosz-e “mindent akarás”?” címet kapta. Az előadók először narratív életrajzon keresztül mutatták be életüket olyan szempontból, amelyet tudományos szinten ritkán hallunk. Természetesen mindez nem öncélú megoldás volt, hiszen saját példájukon  keresztül akartak véleményt formálni az előadás címében megfogalmazott kérdésre. Ezután a hagyományos prezentáció segítségével számadatokat is segítségükre hívtak annak érdekében, hogy az égető társadalmi kérdés áttekintése még átfogóbb legyen.

Dr. Farkas Ferencné és László Krisztina közös előadásuk közben

A szünetet követően Antalík Imre és Szél Ervin előadása következett. Előbbi, mint a kar Dékáni hivatalának vezetője és a Harsányi János Szakkollégium igazgatója az SZMFKT történetét vázolta. Elmondta, 2005-ben a Magyar Közgazdasági Társaság hasonló rendezvényén a FIKOT-on vehettek részt mint még szakkollégisták és ekkor határozták el, szeretnének a fiatal közgazdászok számára egy hasonló találkozót Szlovákiában is szervezni. Az elhatározást tettek is követték, s ugyanazon év novemberében megrendezésre került az első Szlovákiai Magyar Fiatal Közgazdász-találkozó Komáromban. Azóta pedig minden évben ugyanitt kerül lebonyolításra a konferencia. Idén  komolyabb  problémákkal is szembe kellett nézniük a szervezőknek, mivel a szakkollégiumi tagság iránti csökkenő érdeklődésből kifolyólag úgy tűnt, nem lesz, aki megszervezze a találkozót. Végül azonban ez a probléma is megoldódott, így bár a szokásostól kicsit később, de sikerült összehozni a fiatal magyar közgazdászokat Komáromban.
Szél Ervin, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének tagja és főtitkár-helyettese ezt követően a Kárpát-medencében működő magyar közgazdászokat csoportosító szakmai társaságokat mutatta be. Elsőként a magyarországi 116 éves múltra visszatekintő társaságot, amelynek tagjai között számos elismert szakmai tekintély is található. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a határon túli szervezetek között a legfiatalabb a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, amely idén május 27-én alakult Somorján. Szél Ervin továbbá beszélt arról a Kárpát-medencei fiatal közgazdász találkozóról is, amely a jövő év tavaszán először kerül majd lebonyolításra Eger városában, ahová természetesen majd Felvidékről is várják a fiatalokat.

Szél Ervin bemutatta a Magyar Közgazdasági Társaságot

A délutáni program első részében Tóth Erzsébet Fanni, a Népességtudományi Kutatóintézet munkatársa és a Kempelen Farkas Társaság tagja “Szlovákiai magyar középiskolások és egyetemisták jövőpercepció” címmel tartotta meg előadását. Ennek során vázolta a 2008-ban végzett kutatásukból látszó tendenciákat. Többek közt kitért arra is, hogy asszimilációs hajlandóság figyelhető meg a fiatalok egy részénél, valamint az ifjú generáció nem bízik abban, hogy a jövőben a magyar nyelv a hivatalos életben  is használható lesz. Az is kiderült a kutatásból, hogy az egyetemre járók jobban bíznak abban, hogy sikeresek lesznek a munkájuk területén, mint a középiskolások. A közönségből érkező kérdés kapcsán érdekességként azt is elmondta a KSH munkatársaként dolgozó előadó, hogy a 2001-es népszámlálás adatait még ma is vizsgálják a statisztikai hivatal munkatársai.
A hosszabb szünetet követően Martis István, a Profession.hu értékesítési vezetője “Virtuális állásbörze” című előadását hallgathatta meg a közönség. A magyarországi online állásportálok legnagyobbikának (a piaci részesedésük 70 százalék) képviselője bemutatta az általuk megvalósított virtuális állásbörze érdekességeit, de interaktív előadását követően még negyven percig nagy örömmel válaszolt a közönség kérdéseire, amelyből nem volt hiány. A fiatalok elsősorban az álláskeresés kapcsán kérdeztek, az előadó pedig számos hasznos tanácsot adott a leendő munkavállalóknak, mire is kell különösen odafigyelniük, ha sikeresek akarnak lenni egy-egy állásinterjún.

Martis István megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal

A találkozó szakmai része ezzel le is zárult, s egyértelműen leszögezhető, az idei rendezvény sem maradt el a megszokott magas színvonaltól. A fiatalok pedig a kapcsolatok építését, a szórakozással egybekötött kellemes beszélgetést a találkozó esti programjain is tovább folytathatták.

gazdasag.sk, Felvidék Ma