December 17-én  a Komáromban tartott ülésén a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács összegezte a szülőföldön felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók számára kiírt ösztöndíj-pályázatok eredményeit. Az egyetemisták magyarországi részképzős tanulmányútra, teljes szemeszteres részképzésre, valamint szülőföldi tanulmányi támogatásra pályázhattak

a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által kiírt pályázatokon. Az ösztöndíj kiírt pályázatokat Szlovákiában ebben a tanévben is a Szövetség a Közös Célokért társulás bonyolítja, a magyar kormány megbízása alapján.
Az ösztöndíjtanács ülésén a magyarországi kiírókat Fejes István és Kuhár Eszter, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának munkatársai képviselték. A SZMÖT ülését Bohony Pál, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács elnöke vezette. A közel négyórás találkozó során Gál Tibor, Szőcs Ferenc, Bánki Gyula, Szalay György, Molnár János,  Élesztős Pál egyetemi oktatók és Orosz Örs, a Diákhálózat képviselője minősítették a beérkezett pályázatokat. A tagok pozitívan értékelték, hogy az elmúlt időszakhoz képest komoly előrelépés mutatkozott az érdeklődés tekintetében. A növekvő tendencia a Diákhálózat és a Szövetség a Közös Célokért hatékony együttműködésének is köszönhető – mondta el Orosz Örs. Mindkét fél bízik benne, hogy a közös munka a jövőben is folytatódhat, és még több egyetemistát sikerül majd a pályázásra motiválni.
A szülőföldi támogatás esetében 15 doktori képzésben és 28 mesterképzésben részt vevő egyetemista pályázatát javasolta elfogadásra a budapesti kiírónak a SZMÖT. A két kategóriában összesen 46 pályázat érkezett be a SZAKC pozsonyi irodájába, amely a pályázat adminisztrációjáért felel. Amennyiben a budapesti kiíró elfogadja a SZMÖT javaslatát, összesen 11,6 millió forintot osztanak szét majd a pályázók között. A mesterképzésben ugyanis a támogatás havi összege személyenként 20.000,-Ft/hó, összesen 200.000,- Ft/tanév, míg a doktori képzésben a támogatás havi összege személyenként 40.000,- Ft/hó, összesen 400.000-Ft/tanév.
A teljes szemeszteres részképzés esetében a SZMÖT 15 egyetemista pályázatát, míg a részképzős tanulmányút esetén egy pályázatot javasolt a budapesti kiírónak elfogadásra, összesen 78 hónapra. Ebben az esetben az alap- és mesterképzésben tanuló fiatalok összes 23 pályázatot nyújtottak be, ami több mint a kétszerese az elmúlt szemeszterben beérkezett páláyzatoknak. A részképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja egyébként 40 460,- Ft/hó.
Mindkét pályázat esetében a végleges döntésről a budapesti központi kuratóriumi határozat meghozatala után értesítik a sikeres pályázókat.

 

Felvidék Ma, Rajkovics Péter, a SZAKC ösztöndíjreferense