A felsőoktatási intézmények jelenleg három csoportba vannak besorolva Szlovákiában. Vannak egyetemek – tudományos kutatói háttérrel -, főiskolák és szakfőiskolák. Eugen Jurzyca oktatásügyi miniszter meg kívánja szüntetni a megkülönböztetést, a jövőben már csak főiskolák maradnának az országban.

A miniszter szerint nem az intézmények között vannak különbségek, hanem az egyes karok nívója között, ezért a jelenlegi besorolás rossz. Egyetem a jövőben csak névlegesen marad, a már ezt viselő intézményeknek nem kell megváltoztatni elnevezésüket. Az újonnan alakuló intézmények erre akkor válnak jogosulttá, ha legalább öt éve működnek, akkreditált doktoranduszképzést folytatnak, belső minőségbiztosítási rendszert működtetnek. A tervek szerint 2012-ben hatályba lépő új felsőoktatási törvény hosszabb képzési időt ír majd elő a kötelezően tandíjas levelező tagozaton. Alapfokon (bakkalauresi) egy, magiszteri képzésen újabb egy évvel tovább tart majd a képzés. A tárca azt ígéri, korlátozni fogja a tandíjak felső határát. Jurzyca azért akarja megnyújtani a képzési időt, mert szerinte a levelező tagozatos hallgatók tudásszintje rosszabb, mint a nappali tagozatosoké.
Változna az egyes oktatási szakok vezető tanárai számára előírt követelményrendszer is. A szakokért a jövőben nem egyetlen professzor, hanem oktatói csoport felelne. Nem játszana döntő szerepet az egyes oktatók tudományos fokozata sem. „Nem a titulusok száma, hanem a valós teljesítmény a fontos az oktatás minőségének biztosításában“ – közölte a készülő törvénymódosítás kapcsán Miroslav Beblavý, az SDKÚ-DS parlamenti képviselő, a törvény társszerzője. Ennek megítélése során a fő szempont a nemzetközi publikációs tevékenység lesz. Jurzyca szerint a csapatmunkával jobb színvonal érhető el az akkreditáció során is. Hozzátette: így nem lesz szükség művi úton, erőszakoltan professzorokat, docenseket gyárta, hogy egy-egy szak beindulhasson. Az akkreditáció során a fő szerep a benyújtott tanszak minőségének jut majd, s a főiskolák rugalmasan nyithatnak új és új szakokat egy-egy tanulmányi ágon belül.

Felvidék Ma