Ez az egyszerű magyar emberek üzenete Igor Matovičnak:  Tisztelt honatya !Ön, mint Egyszerű Ember a  Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártlistán került be a parlamentbe s talán sok  egyszerű  magyar  ember   szavazatának is köszönhetően. Arra kérjük, hogy a párt nevéhez méltóan  elvben is  alkalmazzák a szabadság jelszavát. 

 

Szabadságot  tűzték  jelmondatként zászlajukra,  tehát  ezt a  szabadságot ne  tagadják meg  az  együttélő magyaroktól  se.  Nem  kell  nagy  piros  szívvel képmutatóan   “szeretni”   minket.  Elég  lesz,  ha  tisztelni   fognak,   hogy mi is viszonozhassuk a  tiszteletet. Mert, ugye szabadságra nem érdemes, ki másokat elnyom. Legyenek hűek és méltók pártjuk nevében hirdetett szolidaritáshoz. Legyenek hozzánk magyarokhoz  is szolidárisak   és  segítsék,  hogy  végre  elnyerjük egyenjogúságunkat. Mi nem az Önök magyarjai vagyunk. Nem vagyunk  senkinek a  tulajdona se szolgája. Mi magyarként vagyunk őshonos lakói ennek az országnak, melyet jelenleg  Szlovákiának hívnak.  Már  csak  egyenrangúságunk  hiányzik !   Ehhez  az  Önök  segítségére  és   szolidaritására  van  szükségünk  és  néhány csekélység kinyilvánítására:
1/   A SzK alkotmányának a preambulumában deklarálni: “Mi,  Szlovákia  polgárai…” kifejezve, hogy a  szlovákiai  magyarok  nem másodrendű állampolgárok.
2/   Hatályon kívül helyezni a Beneš-dekrétumokat, melyek a szlovákiai magyarokat háborús bűnösöknek nyilvánította.
3/   Bocsánatot kérni  a szlovákiai  magyaroktólaz őket ért jogfosztottságért, kitelepítésükért,  deportálásukért, kifosztásukért, iskoláik bezárásáért, újságjaik betiltásáért, erőszakos szlovakizációjukért.
4/   Eltörölni a magyar nyelv szabad használatát korlátozó nyelvtörvényt és az ehhez adagolt büntetéséket.
5/   Nem  a  gyűlöletet uszítani, hanem arra ösztönözni az együttélő polgárokat, hogy kölcsönösen tanulják meg egymás nyelvét. Bátran és szabadon használják anyanyelvüket. Tiszteljék és becsüljék egymást, mint szabad haza, szabad polgárai. Mert ugye, haza és szabadság csak ott van, ahol jog is van.
6/  Ne akadályozzák,  ne büntessék a kettős vagy a többes állampolgárság felvételét.  Mindenki szabadon vehesse fel annak az   országnak a felkínált állampolgárságát, ahová rokoni, baráti, nyelvi, kulturális, ősi, származási kapcsolatok fűzik.  
Már  csak  azért  is   fontos  ez,  hogy  mindenki   otthon   érezze magát valahol, ha már  itthon  erre nincs  lehetőség, hogy egyenrangú állampolgárok lehessünk.
Mert ugye mindenki egyenlőnek született.
Egyelőre még mindig egyenlők és egyenlőbbek vannak.

Ferenc József, az egyszerű magyar emberek nevében

Felvidék Ma