Február 14-én Dunaszerdahelyen a Magyar Koalíció Pártjának városi alapszervezete tisztújító taggyűlést tartott a Városháza nagytermében. Az alapszervezet megválasztotta a városi alapszervezet új elnökét, alelnökét és az elnökség tagjait. Ugyancsak megválasztották a március 11-i járási konferencia küldötteit is.
A taggyűlés Zirig Zsófia szavalatával kezdődött, aki Reményik Sándor versét adta elő. A megjelenteket Prof. Hulkó Gábor, a városi alapszervezet elnöke üdvözölte. A taggyűlésen részt vett Berényi József országos elnök, Keszegh Pál megyei elnök és Pázmány Péter járási elnök, valamint Dunaszerdahely város polgármestere Hájos Zoltán is.
Hulkó Gábor beszámolójában a parlamenti választásoktól az önkormányzati választásokig végig elemezte az alapszervezet munkáját és örömmel konstatálta, hogy a helyhatósági választásokkor az MKP sikeresen vette az akadályt. Egyértelmű sikerként könyvelte el, hogy a várost továbbra is az MKP politikusa vezeti és az önkormányzatban is többségben vannak a magyar párt képviselői. Kiemelte a városi alapszervezet tiltakozó megmozdulásait a különböző petíciók elindítása kapcsán. Ilyen volt a Pátria Rádióért, a Banner Batery akkumulátorgyár elleni és a nyelvtörvény elleni tiltakozó megmozdulás. A kettős állampolgárság kapcsán kijelentette, a városi alapszervezet elnöke, hogy a magyar kisebbség tudatos megfélemlítése zajlik. Szólt a régió gazdasági ellehetetlenítéséről is. Kiemelte Orbán Viktor magyar miniszterelnök dunaszerdahelyi látogatását, aki soros EU-elnöksége mellett időt szakított, hogy a felvidéki magyar szervezetekkel találkozzon a Csallóköz szívében. Végezetül köszönetet mondott azoknak a volt önkormányzati képviselőknek, akik a tavalyi helyhatósági választásokkor nem jutottak be. Őket egy-egy értékes könyvadománnyal köszöntötték.
A dunaszerdahelyi alapszervezet 94 tagjából 69-en vettek részt a tisztújító taggyűlésen. Miután az elnökség felolvasta az általuk javasolt személyeket a különböző tisztségekbe, a jelenlevők még jelöléseikkel kiegészítették azokat. A tagság döntött arról is, hogy a kilenc tagú elnökséget hét főre csökkenti.

Mialatt folyt az elnökre és az alelnökre leadott szavazatok összeszámolása, addig Berényi József országos elnök tájékoztatta a megjelenteket a napi politika eseményeiről. Szomorúan állapította meg, hogy a kormánykoalíció szinte minden a szlovákiai magyarságot érintő kérdésben csődöt mondott. A sikertelen nyelvtörvény szabályozás, az állampolgársági törvény kudarca és az oly távoli és kétséges kisebbségi törvény megalkotása is a kormánykoalíció gyengeségét mutatja. Az MKP országos elnöke elmondta, hogy a belső tartása a felvidéki magyar közösségnek egyre csökken és nincs érdekképviselete a parlamentben. Elmondta azt is, hogy sokan azt szeretnék, ha megszűnne a magyar párt, hiszen akkor megoldódna minden probléma. Viszont a tagságnak résen kell lennie és el kell juttatni mindenkihez azt az üzenetet, hogy a magyar párt nélkül nem megy, szükség van a magyar érdekképviseletre a szlovák törvényhozásban. A gyenge mediális támogatottságot az emberi kapcsolatoknak kell kipótolnia. Tavasszal országos tisztújítást tartanak, ősszel pedig az alapszabályt szeretnék módosítani. Sok esetben a dunaszerdahelyi példát hozza fel már alapszervezeteknél is, hogy példaértékű a városi alapszervezet munkája.
Pázmány Péter járási MKP elnök beszédében kiemelte, hogy az MKP városi alapszervezete a kezdetektől egységes és határozott fellépésű volt. Ennek is tudható be, hogy az MKP győzni tudott mindig az önkormányzati választásokon. Habár meggyengült helyi szinten az önkormányzatban az MKP, de ki kell tartani és a megkezdett munkát tovább kell vinni – hangsúlyozta és buzdította a jelenlevőket a város korábbi polgármestere, akit csak egy máig furcsa körülmények között született alkotmánybírósági határozattal tudtak leváltani a város éléről. Pázmány Péter elmondta, hogy a generációváltásra szükség van és meg kell adni a lehetőséget a jövő nemzedékének, hogy tovább tudják vinni a stafétabotot.

A szavazatszámláló bizottság ezután bejelentette a városi elnök és alelnök nevét. Hájos Zoltán 35 szavazatot kapott, ifj. Hulkó Gábor pedig 33 szavazatot, így az MKP városi alapszervezetének elnökévé a város polgármesterét választották meg a jelenlevők. Alelnöknek pedig a város alpolgármesterét A. Szabó Lászlót 32 szavazattal.
Az elnökség tagjairól is szavazással döntöttek a tagok, itt a következő eredmény született: Karaffa Attila 34 szavazatot kapott, Pázmány Zsolt 31-et, Bognár Éva 29-et és Horony Ákos 27 szavazatot. Az elnökség tagja még az MKP frakcióvezetője, aki ifj. Hulkó Gábor. A jelenlevők még megválasztották a március 11-i járási konferencia küldötteit is, majd az egyes felszólalók különböző társadalmi és politikai kérdéseket vetettek fel.
Pázmány Péter többek között arról szólt, hogy az MKP képviselői és tagjai is sok esetben nem élnek azokkal a jogokkal, amelyeket húsz éve harcoltak ki, ilyen például a keresztnevek magyar megfelelőjének használata. Szó esett még a magyar iskolába való beiratkozásról, a keleti lakótelepen magyar alsó osztályok megnyitásáról, a város kulturális rendezvényeibe való bekapcsolódásról is.
A leköszönő városi szervezet elnöke Prof. Hulkó Gábor megköszönte a korábbi elnökség munkáját és további sikeres munkát kívánt az új elnökségnek. A frissen megválasztott Hájos Zoltán elnök szintén a köszönet szavaival kezdet zárógondolatait, amelyek Hulkó Gábornak és a korábbi elnökség tagjainak szóltak. Hájos Zoltán kiemelte, hogy még nem volt ilyen helyzetben az alapszervezet, hogy parlamenten kívülről kelljen dolgoznia, de az akadályokat közös erővel és szigorú munkával le fogják győzni. Megtörtént az őrségváltás, csak előre, magasabbra lehet tekinteni és a reménytelenségben is ki kell állni jogainkért, magyarságunkért – fogalmazott a városi alapszervezet új elnöke.
A tisztújító taggyűlésről készült fényképek megtekinthetőek a Képgalériánkban.

Felvidék Ma