A Magyar Koalíció Pártja dunaszerdahelyi alapszervezetének elnöksége kategorikusan visszautasítja az anyanyelvi oktatás fontosságát megkérdőjelező burkolt és álságos támadást, amely a Dunaszerdahelyi Városi Televízió (DSTV) februári utolsó adásában hangzott el PaedDr. Peter Gajdoš, a Jilemnický utcai Alapiskola igazgatójának szájából.
Nevezett személy hazugságnak minősítette számtalan szakember, elsősorban nyelvészek és pszichológusok véleményét, és elégedetten állapította meg, hogy alaptalan volt abbéli aggodalma, miszerint az iskolai beiratkozás kapcsán a szülők bedőlnek az anyanyelv jelentőségét hangsúlyozó mediális nyomásnak. Érveit azzal a csúsztatással próbálta alátámasztani, hogy a második nyelv tanulását Eva Farkašová pszichológus szerint már gyerekkorban el lehet kezdeni.
Határozottan kijelentjük, hogy senki nem vonja kétségbe a kisgyermekkori nyelvoktatás lehetőségét, hiszen ezt teszik a magyar tanítási nyelvű iskolák is, ahol első osztálytól szlovák, majd később egy további idegen nyelvet tanulnak gyermekeink. Senki sem állítja, hogy gyermekeinknek Dunaszerdahelyen nem kell megtanulniuk szlovákul, senki sem gátolja, hogy közülük bárki kétnyelvű vagy akár poliglott legyen. Amennyiben viszont az igazgató úr által képviselt logikát vennénk alapul a kétnyelvűség terjesztésében, sokkal indokoltabb lenne, hogy a szlovák anyanyelvű gyerekek látogassák a magyar iskolákat.
Természetesen nem vonjuk kétségbe a szülők iskolaválasztási jogát, ellenben mindenkit szeretnénk figyelmeztetni, hogy az efféle féligazságok terjesztése csupán az ellentétek szítását, a feszültséggócok kialakítását szolgálja, ezt pedig minden eszközzel meg kell akadályozni.
Az igazgató úr mosolyogva arcul csapta Jan Amos Komenskýt, sok-sok neves szakértőt, de mindenekelőtt a dunaszerdahelyi magyarságot. Épp ezért sajnálatosnak tartjuk, hogy a televízió szerkesztősége a műsorban nem törekedett a kiegyensúlyozottságra, és e magánvélemény közlésével egyoldalúan tájékoztatta a nézőket.
Mindezek ellenére továbbra is biztatjuk a szülőket, hogy gyermekeik töretlen fejlődése érdekében részesítsék előnyben az anyanyelvi oktatást, és ne vegyék el tőlük az identitásuk alapjául szolgáló történelmi, kulturális és irodalmi ismeretek elsajátításának lehetőségét.

A Dunaszerdahelyi Városi Televízió több adásban is foglalkozott az iskolai beiratkozásokkal. Minden önkormányzati és az egyházi iskola igazgatóját is megszólította a témában.  Az iskolaválasztás dilemmája című műsor megtekinthető a DSTV honlapján. Az iskolai beíratások során az egyik iskolaigazgatóval készített interjúban hivatkozás hangzik el Eva Farkašová, a pozsonyi gyermekpszichológiai és kórlélektani kutatóintézet munkatársának A gyermek és az idegen nyelvek című tanulmányával kapcsolatban. Az elhangzottakra az illetékes tanügyi vezető reagál az alábbi műsorban. Az ominózus interjú pedig megtekinthető a következő linken: Videó.

Felvidék Ma

{iarelatednews articleid=”27007″}