A Csemadok Galántai Területi Választmányának szervezésében március 5-6. között Búcson került sor az alapszervezetek vezetőinek és a területi választmány tagjainak évzárók utáni munkaértekezletére.

Szombaton a rendezvény résztvevőit Száraz Erzsébet, a Galántai Területi Választmány elnöke üdvözölte, köszöntötte, majd ismertette a munkaértekezlet programját. Az ülés első részében az előző határozatok teljesítésének értékelése, valamint az elmúlt évi tevékenység és gazdálkodás értékelése zajlott. A második részben a Támogatási rendszerek (Európai Uniós, hazai, magyarországi), Törvénytervezetek, törvénymódosítások, illetve Népszámlálási előzetesről hangzottak el előadások. Mészáros Alajos, EU parlamenti képviselő, az EU pályázati lehetőségeiről beszélt. Utána Petőcz Kálmán és Juhász László az Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának vezérigazgatói és Lajos János, a Kormányhivatal Nemzetiségi Kultúrák osztályának igazgatója számolt be az ezévi hazai pályázati lehetőségekről, azok feltételeiről és a prioritásokról. Orosz Őrs, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala küldötteként a népszámlálás fontosságáról és az előkészületekről szólt.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezető helyettese Czimbalmosné Molnár Éva is elfogadta a szervezők meghívását és jelenlétével megtisztelte a munkaértekezlet résztvevőit, illetve értékes előadást tartott a megváltozott támogatásrendszerről.
A Szülőföld Alapot a határon túli magyar támogatáspolitikában felváltotta a Bethlen Gábor Alap, mint annak jogutódja, amelynek célja, hogy a támogatáspolitikai feladatokat hatékonyabban ellássa mint előde. A rendelkezésre álló összeg is növekedett, valamint annak elosztási módja is átalakult. Ezzel a magyar kormány szeretné elérni, hogy a kulcsfontosságú feladatokat ellátó határon túli szervezetek normatív támogatásban részesüljenek. Az egységes döntéshozatali és nyilvántartási rendszer segítségével a párhuzamos támogatások kiszűrhetővé válnak. Czimbalmosné Molnár Éva részletezte a Bethlen Gábor Alap felépítését, bemutatta a döntéshozatali rendszer legfontosabb elemeit, a MÁÉRT szerepét a támogatások elosztásában. Szó esett továbbá a négy szakbizottságról, és arról is, hogy az idén csak egyszer ír ki pályázatokat a BGA.
Kérdésekre válaszolva a főosztályvezető helyettes asszony megnyugtatta az iskolaigazgatókat, illetve a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének jelenlévő képviselőit, hogy valószínűleg még a tavaszi hónapokban a Pázmány Péter Alapítvány a magyarországi forrásoknak köszönhetően kiírhatja az oktatási-nevelési támogatásra szóló pályázatát. Az Alapról szóló törvény egyébként a támogatásban részesülők körét kiterjesztette a határon túli magyar óvodákat látogató gyermekekre is. Ezzel a magyar kormány szeretné biztosítani, hogy a szülők majd magyar alapiskolát válasszanak gyermekeik részére.
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója, Borbáth Erika az információcsere új lehetőségeiről, és annak kihasználásának módjairól szólt.
Vasárnap, az értekezlet harmadik része a Csemadok országos, kerületi és járási rendezvényeiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szólt. Görföl Jenő és Mézes Rudolf, a Csemadok KB titkárai és Huszár László, a Csemadok Művelődési Intézetének igazgatója a Tompa Mihály Országos Vers – és Prózamondó Verseny járási és kerületi fordulóiról beszéltek, illetve a XV. Kodály Napok, az Országos Népművészeti Fesztivál, a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő versenyeinek előkészületeit ismertették, és kitértek a Citerazenekarok Országos Találkozója és a Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny előkészületeire is. Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai TV titkára a regionális rendezvények (Március 15-i megemlékezés – Pered, Esztrádcsoportok területi seregszemléje – Nagyfödémes, Gyermekszínjátszók és bábcsoportok területi fesztiválja – Galánta, Mátyusföldi Juniális – területi kulturális ünnepség – Galánta, a Csíksomlyói és Kárpátaljai kirándulás) előkészületeit ismertette. A vasárnap délelőtti tanácskozás vendége volt többek között Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, Bokor Béla, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke és Oláh Miklós, a Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány elnöke.Utolsó programpontként a kapcsolatépítésről, az együttműködés fontosságáról, lehetőségeiről szóltak a meghívott előadók, vendégek. A kétnapos rendezvénysorozat határozat elfogadásával zárult.

A munkaértekezletről készült fényképek megtekinthetőek Képgalériánkban.

Felvidék Ma-szj, Terra-sz, Fotók: Mézes-Bota Csilla