27848

Egy mondattal így jellemezhető a Magyar Koalíció Pártja Nagykürtösi Járási Konferenciája, amelyre 2011. március 25-én került sor Ipolynyéken. Egyébként hosszú-hosszú évek után talán ez volt az első olyan járási konferencia, amely csörték nélkül, mindvégig nyugodt légkörben zajlott le a 69-ből megjelent 55 küldött részvételével.

A napirend ismertetése és egyhangú jóváhagyása, valamint a munkabizottságok rugalmas megválasztása után Balík László járási elnök, aki másfél évvel ezelőtt az időközben lemondott Hamerlik Richárdtól vette át a közel 500 tagot számláló járási szervezet irányítását, tevékenységi beszámolójában igyekezett tárgyilagosan, a negatív jelenségeket sem elfedve, értékelni az elmúlt időszak eredményeit. Egyebek mellett leszögezte, „a mostani tanácskozásunknak nem is annyira a múltba nézés, hanem új tisztségviselők megválasztásával a jövőbe tekintés a feladata“, hogy új, hatékony és differenciált formákat keressenek és találjanak a folyamatos és tevékeny szervezeti élet, valamint a pártépítés kibontakozását fékező régi vagy új problémák megoldására.

Beszámolójának végén reményét fejezte ki, „hogy az előttünk álló időszak a párt teljes talpra állásának, megerősödésének és teljes megújulásának az ideje lesz, természetesen az ehhez szükséges erőteljes és határozott lépések megtételével“.
A járási konferencia vendége, Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke az általános vita elején kért szót, és a résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták átfogó aktuálpolitikai tájékoztatását. Ebben a napirendi pontban került sor a jelölések megtételére is. Elmondható, hogy mind a javasló-és jelölőbizottság, mind a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság rugalmasságának és precizitásának is köszönhetően fennakadás nélkül zajlottak a jelölések és a választások az egyes járási, kerületi és országos tisztségekbe vagy bizottságokba.
Bár Balík László egyedüli jelöltként indult a járási elnöki poszt újbóli megszerzéséért, de 52 igen szavazattal elnyerte a küldöttek 98 százalékának bizalmát, ami nagyrészt integráló személyének tudható be. Az új járási elnökség nemcsak létszámában, az eddigi 13-ról 9 tagra, hanem összetételében is megváltozott, erőteljesen megfiatalodott, hiszen a huszas-, harmincas- és negyvenes korosztály képviselői kerültek többségbe a testületben. Hasonló a Kerületi Tanácsba megválasztott tagok korösszetétele, és az Országos Kongresszus küldöttei között is találni új és fiatal arcokat.