1939. március 14-én Csehszlovákia felbomlásával létrejött Németország támogatásával Szlovákia, amelynek politikai rendszere 1945-ig totalitárius jellegű, fasisztoid formáció volt, melynek vezetője Jozef Tiso katolikus pap volt.

1939 februárjában a Szilézia, Morva- és Csehország megszállását tervező németek képviselői győzködni kezdték a szlovák vezetőket, hogy kiáltsák ki Szlovákia függetlenségét. Ennek hatására március 9-én cseh csapatok szállták meg Szlovákiát, Tisót pedig lemondatták. A türelmét vesztett Hitler március 13-án magához hívatta a politikust, és megparancsolta, hogy azonnal kiáltsa ki Szlovákia függetlenségét német védnökség alatt, és azzal fenyegetőzött, hogy ellenkező esetben az országot felosztatja a magyarok és a lengyelek között. Tiso telefonon megegyezett Emil Hácha cseh elnökkel és Karl Sidor szlovák miniszterelnökkel a parlament összehívásáról, hogy döntsön ebben a kérdésben. Március 14-én a szlovák parlament egyhangúlag kikiáltotta a függetlenséget, a német csapatok pedig másnap bevonultak Cseh- és Morvaországba. Ez a „függetlenség” messze nem volt reális, csak a Prágával fennálló viszony változott. Szlovákia német szatellit állam lett. Közben a magyar hadsereg megszállta a saját függetlenségét kikiáltott Kárpátalját (március 15.). Tiso Szlovákia miniszterelnöke volt 1939. március 14. – október 26. között, majd az állam elnökének feladatát látta el. A Szlovák Néppárt – melynek Tiso már elnöke volt – gyakorlatilag az egyetlen politikai erő volt Szlovákiában.

 

 

Felvidék Ma