Szlovákiában első alkalommal, május 19-22-e között első alkalommal szervezik meg a Református Cursillo hétvégét, melyre Rimakokaván kerül sor. Az elmúlt évben a zempléni egyházmegye több gyülekezetét is felkeresték a Református Cursillo mozgalom tagjai, hogy több magyarországi és erdélyi cursillo után Szlovákiában is megszervezzenek egy hétvégét.

 

Magyarországon a Református Cursillo létrehozásának gondolata 2005-ben született meg. A kezdeményezéshez elkötelezett világiak és a református egyházhoz tartozó, a cursillo ügyét támogató testvérek csatlakoztak. Az első magyarországi cursillo-ra 2005 novemberében Kecskemét mellett került sor. 2008 februárjában a cursillo ügyének sikerült megnyerni az erdélyi reformátusokat. Az idén pedig Szlovákiában szeretnék elindítani a mozgalmukat.
De mit is takar a cursillo mozgalom, illetve milyen lehetőségeket kínál? A cursilló egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a református keresztyén hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére. Az eddigi tapasztalatok szerint a keresőket és kétkedőket kérdéseik válaszainak megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést és hitük elmélyülését adja. A cursilló egyébként spanyol eredetű szó, amely a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent.
A cursilló segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztyén megközelítés és válasz életük kérdéseire.
A három napos tanfolyam (csütörtök 17,30-tól vasárnap 18.00 óráig tart, bentlakással, teljes ellátással) az eddigi tapasztalatok szerint olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A cursillókat adományokból fedezik, ezért a részvétel térítésmentes. A szervezők adományokat a helyszínen is örömmel fogadnak.
A cursilló nem csak a vallásos embereknek való, azokat ugyanis többnyire laikusok (nem lelkész egyháztagok) tartják. Mondanivalója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől függetlenül is érvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebb-nagyobb változásokhoz vezetnek a résztvevők életében.
A cursilló a Biblia alapján abban segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. Segít elfogadni vagy újra átélni, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten szeretet, személyesen szólít meg bennünket és gondot visel rólunk.
A cursilló a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursilló azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. A cursilló célja, hogy az evangélium az élet megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.
Részletesebb tudnivalók Porcsalmy Zoltán: +36/30 944 8777, Fábry Szabolcs: +36/20 421 3934 és Blanár Erik kisgéresi lelkipásztortól a 0910 796 516 számon kérhető. Az érdeklődők minél hamarább jelentkezzenek a fenti elérhetőségek valamelyikén. A jelentkezési lap innen letölthető: Jelentkezési lap

Felvidék Ma, Reformata