Petőfi Sándor

Eddig nem volt elég a trianoni gyalázat, nem volt elég népünk elűzése, deportálása, jogfosztása, megalázása, történelmének átírása, meghamisítása. Továbbra is bűnösök vagyunk! Bűnünk, hogy magyarnak valljuk magunkat, és még nem pusztultunk ki, nem tagadtuk meg származásunkat a hatalom minden eddigi óhaja, szándéka és erőszakos intézkedései ellenére sem.

A legújabb provokáció egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkön történt: ekkor írtak érettségi tesztet Szlovákia minden középiskolájában. (Anyanyelvből és irodalomból majd csak két vagy háromnapi fárasztó tesztelés után, pénteken fognak.) A magyar oktatási nyelvű osztályokban, illetve iskolákban az irodalmi kérdés Petőfinek egy szlovák epigonját kellett ismerni az egyik kérdéssorban. Aztán azt is megkérdezik, hogy vajon ki az a magyar költő, aki Janko Kráľhoz hasonló gondolatokat írt és a kezdőbetűje  Š. P. A helyes válasz persze Petőfi Sándor lenne, vagy ha már az erőltetett nyelvtörvény szerint lefordítják, akkor Alexander Petőfi (ahogyan régen Verne Gyula is meghonosodott nálunk, de erről a magyar kultúra már leszokott). Ám a „HELYES VÁLASZOK MINISZTÉRIUMI KULCSA” szerint Šándor Petőfit szabad csak elfogadni, szlovák S betűvel, és megjegyzésként szerepel, hogy a Petőfi Sándor vagy a Sándor Petőfi NEM ELFOGADHATÓ, vagyis helytelen válasz. (Pedig nem az volt a kérdés, hogy írják le kiejtés szerint!)
Ezek után arra leszek kíváncsi, hogy Barack Obamát miért nem Barak-nak, esetleg Kajszinak nevezik, vagy Charles Dickens-t vajon Čars-nak fogják-e írni?! Vagy Shakespeare-t Šexspír-nek?
Őket valószínűleg ez a jellemtelen és szellemtelen “szellemiség” nem fogja bekebelezni. Ennek a kérdésnek a magyar diákok felé egyetlen alattomos, aljas szándéka az volt, hogy a diákok leköpjék Petőfit, a magyar helyesírást, és mindazt, ami minket hagyományainkhoz, kultúránkhoz és emberi értékeinkhez köt, és alkudjanak meg egy következetlen, elnyomó és erőltetett hatalmi gőggel, hogy íme, ezt is megtehetjük veletek. És megtették. Megint, sokadszor! Amikor a diákok életük egyik izgalmas és sorsdöntő feladata közben számot szerettek volna adni tudásukról, de most a minisztérium azt teszteli, hogy mennyire sikerült földbe döngölni végre a magyarok nemzeti és emberi önbecsülését!
Mintha nem is Európában történt volna mindez a XXI. században, hanem valahol a kannibálok közt a törzsi háborúk idején….
Nekünk persze ettől Petőfi Sándor még Sándor marad.
Már csak azt várom, hogy magyar irodalomból vajon milyen lélekromboló kérdéssel fognak kirukkolni, mert az előző években már erre is volt példa!

Mihályi Molnár László