Nem csak bennem motoszkál a hamleti kérdés a Felvidék egyetlen etnikai szerveződése, a Magyar Koalíció Pártja közelgő közgyűlése kapcsán. Bár, nem az én tisztem ezt a kérdést megválaszolni, hiszen, ezért hívták össze a közgyűlést, hogy a párt – egy fontos mérföldkőhöz érve – önmaga és az egész közösség számára az új út nyomvonalát kijelölje. Hadd idézzem a költő bevezető sorait:

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?
(William Shakespeare, fordította Szabó Lőrinc)

Ha nem is acélpengékkel, mint a szerző írja, de a szó erejével, a párt új programjának, célkitűzéseinek meghatározásával lehet csak elérni Szlovákiában a magyar parlamenti képviselet lehetőségének visszaszerzését. E nélkül nem lesz „csatatér”, ahol a párt küzdelmét megvívja, céljait megvalósíthassa.
A véletlen hozta úgy, hogy nemrégiben az utam végigvezetett Dél-Szlovákián. Ebben a korban, ha már kimozdul az ember, akkor a rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz is benyit egy szóra, hiszen soha nem tudhatja, lesz-e még újabb alkalom a személyes találkozásra. A távollétem három napja alatt több volt, komoly pozíciókat betöltött vagy még ma is betöltő, volt pedagógus vagy közszférában dolgozó kollégával, a felvidéki magyarság jövője miatt aggódó emberrel cseréltem véleményt. Persze a politika sem maradhatott ki beszélgetésünkből, s mivel ismerték közösségünkhöz fűződő eddigi kapcsolataimat, hamarosan jött is felém a kérdés: Merre lép tovább az MKP? Felvállalja-e végre a maga előtt görgetett, de eddig megoldatlan problémákat? Elsők között említették a jogi helyzetünk törvénye(k)be iktatott rendezését, az önkormányzatiságot, a kétnyelvűséget, az iskoláink és kultúránk pénzelésének gondjait, a dél-szlovákiai régiók infrastruktúrájának, munkahelyteremtésének, ipari fejlesztésének  hiányosságait, egyszóval a szülőföldünkön való megmaradásunknak és megélhetésünknek legfontosabb, máig rendezetlen problémáit. Kivel, kikkel szövetkezve megvívni a csatát? A megosztottságunk problémáját: „másokhoz dörgölőzve kérni az asztal maradékát, vagy követelni a nekünk járó teljes szeletet.” A magyar-szlovák kapcsolatokkal összefüggésben, a fellángolt nacionalista pengeváltások visszaszorításának fontossága is gyakori beszédtéma volt. Meglepően sokan emlegették és követelték a tekintélyvesztett helyi, járási és regionális vezetők távozását. A csupán maguk hasznát szem előtt tartó, vezető funkcióban ügyködő mkp-s párttagok leváltását, hogy tetteikkel ne terheljék, ne járassák le az egész közösségünket.
Egy alapvető problémát szándékosan utoljára hagytam, mert semmit sem ér az egész párt igyekezete, ha a helyi és magasabb struktúrákban maradnak a régi beidegződések, a féltékenység, az egymás elleni lejárató kampány lesz fő helyen és nem a felvidéki magyar közösség ügye. Ha a fiatalok közül is, csak a karrieristák törnek utat maguknak a könnyebb megélhetés felé, és csak üres szólam a szájukból elhangzó, a közösség felemelkedésének ügye iránti elkötelezettségük. A suttogó propaganda nem lehet munkamódszer. Az ilyen munkastílus mellett a „lenni vagy nem lenni” kérdést felesleges feltenni. A válasz adott. Felesleges a közgyűlést is összehívni, ha nem tudunk ebből az „öröklött betegségből” kigyógyulni. Ez csak további kiábrándultságot, negatív hatást vált ki az egyszerű magyar emberekben, pontosabban: az MKP-tagok és szimpatizánsok körében. Ne csodálkozzunk majd aztán, hogy a parlamenti választások idején emiatt inkább más pártra szavaznak, vagy messze elkerülik a szavazóurnákat.
Mindazt, amit az utamon tapasztaltam és itt leírtam, a közgyűlésre megválasztott küldöttek figyelmébe szeretném ajánlani, mert bizony nem kicsiny az ő felelősségük a jövőnkre, a felvidéki magyarság jövőjére nézve. Erkölcsileg makulátlan, képzett és akut közös problémáink megoldása iránt elkötelezett emberek kezébe kell adni a „pengét”, olyan egyéneknek, akik – Shakespeare-rel szólva – kiszállnak tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vetnek neki!

Dunajszky Géza{iarelatednews articleid=”27992,27986″}