nepszamlalas2011-04

A népszámlálás kapcsán a Dunaszerdahelyi Esperesség papjai is juttattak el levelet szerkesztőségünkbe, hogy ezzel is ösztönözzék a magyar ajakúakat a helyes döntésre.

Abban az időben, Augustus császár rendeletet adott ki, hogy a Római Birodalom tartományainak lakóit számolják össze. A Szentírás tanúsága szerint, mivel mindenkinek saját nemzetsége városába kellett mennie, József és Mária is elment Galileából Dávid városába, Betlehembe, mivel ők Dávid nemzetségéből származtak.
Országunkban május 21-én népszámlálás lesz. Számunkra, itt élő katolikusok számára fontos, hogy vállaljuk keresztény gyökereinket, hovatartozásunkat, vállaljuk azt, hogy a katolikus egyház tagjai vagyunk. Annak az egyháznak a tagjai, mely végigkísér bennünket a születéstől kezdve egészen a sírig. Amikor vállaljuk ezt a kötődést, vállaljuk elődeinket is, ugyanakkor bátran nézünk a jövőbe, bízva abban, hogy Isten, az Idők Ura, itt, a Csallóközben újabb évtizedet, sőt századokat ad egyházának.
Nem lehet közömbös számunkra a nemzetiség, az anyanyelv és a nyelvhasználat megvallása sem. Ha Isten katolikusnak és magyarnak teremtett bennünket, nyilván tervei voltak, vannak velünk. Ezért bátran fel kell vállalnunk ezt a kötődést is. Hiba lenne, ha magyarságunk megvallása egy-egy ünnepi alkalomra korlátozódna csupán. Ennél sokkal több kell. A népszámlálás olyan alkalom, amikor kinyilváníthatjuk, mennyire fontos számunkra a hit, vallásunk, s mennyire fontos az, hogy milyen nemzethez tartozunk.
Az utóbbi időben egyre gyakrabban halljuk, hogy mind a vallási kötődés, mind pedig a nemzeti önazonosság gyengül. A népszámlálás nagyban befolyásolja jövőnket. Éppen ezért nem mindegy, hogy országunkban mennyi katolikus és mennyi magyar lesz a statisztikai adatok kiértékelése után. Számunkra, itt élő magyar katolikusok számára ugyanis sokkal többről van szó, mint statisztikai adatokról.
Az elkövetkezendő tíz évben majd ez a létszám nagyban befolyásolja a jövőnket. Éppen ezért, tartsuk fontosnak, hogy megvalljuk hitünket! Jézus Krisztus megígérte, hogy: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt, mennyei Atyám előtt”. A nemzethez való kötődésünk megvallásában pedig legyenek szemünk előtt a felvidéki születésű költő, Sajó Sándor szavai: „Magyarnak lenni nagy s szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt: Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, Viselni sorsunk, ahogy meg van írva.”

Megjelent a Remény c. katolikus hetilapban, és felolvasásra került a Dunaszerdahelyi Esperesség templomaiban.

Felvidék Ma, Remény