miklos-laszlo10

A gödöllői Szent István Egyetem – mely a nagy hagyományokkal rendelkező agrártudományi egyetem jogutódja – Mezőgazdasági és Környezettudományi Karán már évek óta az oktatás szerves részét képezi az „ A Kárpát-medence környezetvédelme” című tantárgy, amelynek oktatására Miklós László professzort kérték fel annak idején.

Miklós László dolgozta ki a tantárgy tartalmi kereteit, és a mai napig ő oktatja itt a hallgatókat. Az utolsó idei előadásokra, valamint a diákok vizsgáztatására május 4-én és 5-én került sor.
A tantárgy jelenleg 5 fő részből áll össze (Az Európa Unió környezetvédelmi politikája; A környezetvédelem feltételrendszere; A környezetvédelem környezeti – fizikai – feltételei; A környezet mint a közép-európai ház: a feltételrendszer és megvalósításának feltételei a Kárpát-medencében;A környezetvédelem feltételrendszeréből adódó következtetések).
A témakörök környezetpolitikai színezetűek. Megértésükhöz egy különálló, tájökológia alapú tanagyag szolgáltatja az alapismereteket, ennek címe „A környezet mint geoszisztéma”. A geoszisztéma ismertetésére, alkalmazására a környezeti politikában, egy másik különálló tanagyag szolgál: „Barrierek és korridorok” cím alatt.
Az idei nyári szemeszterig az oktatás egyéni felkérés alapján történt és egyirányú volt oly módon, hogy Miklós László oktatott Gödöllőn, esetleg a diákjait szakmai tanulmányútra hozta el Szlovákiába. A jövő szemesztertől kezdődően ebben változás áll be.
A Szent István Egyetem és a Zólyomi Műszaki Egyetem az ERASMUS egyetemi mobilitást támogató programon belül szerződést kötött, és ennek keretei között ősztől már gödöllői kollégákat is fogadnak Zólyomban egy-egy előadásra. Remélhetőleg ez a fejlődés hosszú ideig fenntartható lesz, és mindkét egyetemnek hasznára válik.